Havedam med koi2

Sådan laver du en havedam – trin for trin

Denne artikel “sådan laver du en havedam” er til dig, som gerne vil anlægge en havedam. Vi guider dig igennem forløbet. Hvilke overvejelser, du skal gøre dig, de forskellige filtersystemer og de mange muligheder, som findes.

De indledende overvejelser

Inden du går i gang, er det vigtigt, at du gør dig de rigtige overvejelser og forberedelser. Og derefter laver en god plan. Så undgår du de klassiske faldgruber og sikrer dig, at du får den havedam, som du har ønsket dig.

Inspiration til havedam

Et godt sted at starte er ”inspiration”. Se på andre havedamme, kig lidt rundt på nettet og kom meget gerne forbi Super Koi, hvor du kan se et væld af forskellige muligheder i vores 3000 m2 store udstilling. Vi giver også gerne gode råd.

På den måde kommer du nok tættere på hvilken type, størrelse, placering mm, der passer til dine ønsker og din have. Skal du have fisk og i så fald hvilke? Vær opmærksom på, at der er forskellige krav til de forskellige arter. Det samme gælder planter.

Vil du have ”vand i bevægelse” i din havedam f.eks. vandløb, springvand og lign? Du skal overveje, om rodzone og bunddræn skal være en del af anlægget.

En af de klassiske faldgruber er at vælge et filtersystem, som ikke er tilpasset havedammens forhold og størrelse. Søg den rette rådgivning, så du vælger rigtigt første gang.

Vejledning havedam – trin for trin

Sådan laver du en havedam

Vand i haven

Vand i haven kan være mange forskellige ting. Lige fra en fin lille vandsten til en stor dam med masser af flotte fisk. Inden du går i gang, skal de forskellige muligheder og idéer naturligvis tænkes godt i gennem. God planlægning er det halve arbejde. I hvert fald er det en måde at sikre sig, at projektet kommer til at skabe liv og glæde i haven.

Hvilken havedam ønsker du dig?

For nogen er vand i haven et spørgsmål om lidt mere liv og muligheden for nogle spændende planter. For rigtigt mange er det ønsket om nogle flotte og farverige fisk, der er det vigtige. I nogle haver er det et smukt spejlbassin i forbindelse med en terrasse, der er højest på ønskesedlen. Så inden du overhovedet går i gang, så prøv at danne et billede af, hvordan du ønsker, at havedammen skal præsentere sig i haven.

Skal det være den naturnære lille sø eller en dam med fisk? Og i så fald – hvilke fisk? Her skal du selvfølgelig skelne mellem kravene de forskellige arter stiller, for at kunne trives.

Havedam med bro
Havedam med bro
Havedam i den lille have
Fin lille havedam
Havedam med lysthus
Havedam med lysthus

Havedamsfisk

Rigtigt mange har et ønske om at holde store og flotte koi-karper. Disse fisk er ganske lette at holde, men de kræver en hel del plads, et effektivt filtersystem og en ret stor vanddybde. På den måde kan du være sikker på, at de trives og kan komme godt igennem den kolde årstid. Her vil en dybde på mindst 120 cm være det mindste, der kan anbefales, men meget gerne mere!

De mindre arter som guldfisk, emder og skaller kan klare sig med lidt mindre forhold. Disse fisk vil kunne klare sig med ca. 90 cm dybde. Så det er i denne gruppe af fisk, du skal finde noget der falder i din smag, når du planlægger en lidt mindre havedam.

Sumpplanter, vandplanter og flydeplanter

Ligger det største fokus på planterne, er der brug for et godt stort areal med en lille vanddybde (typisk 20 – 40 cm), da stort set alle sumpplanter kan trives her. Ønsker du derimod at holde nøkkeroser og åkander kræves der en noget større vanddybde og her er det bedst med 100 cm eller lidt mere. Her kan du se vores guide om havedams planter. Du kan se, hvilke planter, som passer til de forskellige zoner i havedammen.

Rodzone

En fin måde at supplere dammens filtersystem på, er at anlægge en rodzone. Det er et lavvandet område med masser af planter, hvor der pumpes vand ganske langsomt igennem. Planternes optager her en masse overskydende næringsstoffer, der ikke belaster vandkvaliteten.

Rodzonen giver mulighed for et væld af planter og dermed kan du øge artsdiversiteten i din have. F.eks. vil der kunne komme mange flotte og spændende og vigtige insekter på besøg hos planterne i rodzonen.
 

Rodzone i havedammen 1
Her kan du se princippet i en rodzone

Vandløb og vandfald i haven

Et vandløb i forbindelse med havedammen kan gøre det hele ekstra flot og spændende. Det kan være en fin lille bæk, der efterligner naturen mest muligt. Der kan bruges sten, klippestykker, træ og planter efter smag og behag.

Måske skal vandløbet afsluttes i en form for vandfald, inden det løber retur i havedammen. Faktisk er det kun din egen fantasi, der sætter grænsen for muligheder.

Havedam med vandloeb
Havedam med vandloeb 1
Forslag til spændene muligheder med et vandløb i forbindelse med havedammen
Havedam med vandfald
Havedam med vandfald

Placering af din havedam

Det er lettere at skabe et sundt og ensartet miljø i en lidt større dam. Der vil bl.a. være mindre udsving i temperaturen og belastningen (afføring og urin) fra fiskene vil blive ”fortyndet lidt mere”.  Det er en fordel, at der kommer passende med lys til dammen, både af hensyn til planterne og temperaturen i vandet. Der skal helst ikke være store træer lige i nærheden, da de både skygger og kan smide en masse blade og kviste. Dette kan forringe vandkvaliteten og øge behovet for pasning og filtrering.

Det vigtigste er dog, at dammen bliver placeret netop der, hvor det vil være flottest og give mest glæde i haven. Dette vil ofte være i forbindelse med en terrasse eller et andet sted, du ofte opholder sig i haven.

I nogle kommuner kræves der tilladelse, når der skal anlægges en større havedam. Det kan du tjekke lokalt.

Placering og størrelse på havedam

Når du har besluttet, hvor dammen skal placeres, skal der tages endelig stilling til, hvilken type havedam, det skal være. Det kan være en stor fordel at lave dammen rigeligt stor med det samme. Ofte ser vi, at der bliver anlagt en fin lille havedam til en flok guldfisk og så dukker der et ønske op, om en større dam med flere muligheder for mange eller store fisk. Naturligvis kan du lave en ny dam, eller forsøge dig med at udvide den eksisterende, men det giver noget mere arbejde.

Det er en god idé at markere dammens areal med en haveslange eller et reb, der ganske enkelt kan flyttes rundt, så du kan få en fornemmelse af designet. Det gør det også nemmere at få en fornemmelse af, hvor stor og ca. hvor mange liter dammen vil komme til at indeholde. Dette er selvfølgelig vigtigt, når der skal kigges lidt på budgettet. Ud over gummifolien til havedammen skal der også anskaffes et filteranlæg af en passende størrelse. Allerede på dette tidspunkt er det fint lige at kigge på, hvilke muligheder der findes. For ud over selve havedammen, skal du også tænke på, hvor den nødvendige teknik skal placeres.

Har du planer om at integrere et vandløb eller måske endda et vandfald, er det vigtigt at få planlagt det hele korrekt fra begyndelsen. Du skal også overveje, hvilke installationer af f.eks. spændende lys, springvand eller andre ting, du ønsker. Under alle omstændigheder er det vigtigt at få planlagt, hvor der skal trækkes kabler og slanger, da det er både arbejdskrævende og svært at skjule, hvis det skal laves efterfølgende. Det er en god idé at få lavet en særskilt gruppe til alle elinstallationerne i haven. Så slukker fryseren og varmeanlægget ikke i huset, hvis der skulle opstå et problem udendørs.

Vigtigt!

Det er altid en god idé at søge rådgivning, når du skal finde filtersystem og pumpe. Vær opmærksom på, at det ikke er nok kun at kigge på ”liter kapaciteten” på et filter. Det afhænger også af, om du har planter og guldfisk eller koi i din havedam. Typisk er filter kapaciteten angivet til et bassin uden planter og fisk.
Her kan du læse om: Sådan vælger du det rigtige filter og pumpe til din havedam.

Gravearbejdet

Når dammens omrids er markeret, kan selve gravearbejdet begynde. Om det så bliver lavet manuelt eller med maskiner kommer an på arbejdets omfang og om det overhovedet er til at komme til med en rende- eller minigraver.

I langt de fleste tilfælde kan det anbefales, at havedammen anlægges med mere eller mindre lodrette sider. Det giver en større volumen og du slipper for skrå sider med alger og slam.

Havedam med lodrette kanter
Havedam med lodrette kanter
Havedam med hylder
Havedam med hylder

Afstivning af havedam

Jordbunden er i mange tilfælde ikke af en struktur, så dette kan lade sig gøre uden en afstivning med træ, stål eller beton. Skal der anlægges en dybere havedam, skal du også tænke på sikkerheden med sider, der kan styrte sammen. Anlægger du stejle sider uden at sikre dem, kan de også skride sammen efterfølgende. Til den slags arbejde kan det være godt at spørge en fagmand til råds.

Bunddræn til havedam

Et bunddræn et eller flere steder i bunden af dammen kan give visse fordele. Så det skal du overveje, om det er en løsning for dig.
Et bunddræn er en særlig gennemføring til placering på dammens bund under folien. Herfra ledes vandet gennem 110 mm rør videre til filtersystemet. Du skal ikke være nervøs for, om det bliver tæt. Det er konstrueret til netop denne opgave.

Har du valgt en løsning med bunddræn, skal der også graves ud til dette på nuværende tidspunkt, så det er klart, når folien skal lægges ud.

Havedam med bunddraen 1
Her kan du se princippet i en løsning med bunddræn

Du skal være omhyggelig med at fjerne sten, rødder og andre ting, der måske vil kunne skade gummifolien. Husk at nivellere kanten hele vejen rundt, så det hele kommer til at se ordentligt ud og vandspejlet kommer til at passe med kanten. Når selve gravearbejdet er udført, skal alle sten og rødder fjernes, så de ikke kan skade folien på et senere tidspunkt. du kan evt. lægge et lag sand ud i bunden af udgravningen til den sidste afretning og afrunding af hjørner.

Fiberdug

Nu er du klar til at lægge en fiberdug i din havedam. På den måde beskyttes særligt bunden, men også siderne mod problemer med sten, der med tiden kan arbejde sig op mod folien. Fiberdugen kan evt. vandes, så kan den være lidt lettere at håndtere. Der må selvfølgelig gerne være nogle store overlapninger, når den lægges ud i dammen.

Bassinfolie til havedam

Nu skal selve gummifolien lægges ud i dammen. Vi skriver gummifolie af den simple grund, at en EPDM-gummifolie er det eneste, der kan anbefales til din havedam. De lidt billigere alternativer af forskellige typer plast er ikke langtidsholdbare og heller ikke særligt miljøvenlige.

Inden du køber din bassinfolie, skal du måle op, hvor meget du skal bruge. En meget enkel metode til opmåling er at lægge et stykke snor, der følger dammens profil ud på det længste og på det bredeste sted i dammen. Herefter måles de to snore og der kan indkøbes et stykke EPDM gummi folie, der passer til dammen. Husk at lægge 50–100 cm til på hvert led, så der er folie nok til at lave en fin kantafslutning. Du kan også måle det længste og bredeste led i udgravningen og så lægge 2 x dybden, samt de ekstra 50–100 cm til, så får du også et mål det stykke bassinfolie, du skal bruge.

EPDM Gummifolie er et kraftigt og meget holdbart materiale. Det vejer derfor naturligvis en hel del. Drejer det sig om et større stykke, er det påkrævet med noget hjælp til at få det lagt ordentligt ud.

Påfyldning af vand

Inden du kan påfylde vand, skal du aflæse vandmåleren. Det er godt at få så præcist et mål på, hvor mange liter dine havedam reelt indeholder. Vær opmærksom på, at der vil blive en del folder rundt omkring og her kan det anbefales at være omhyggelig. Det bliver pænere med få store folder end en masse små. Store folder af folie kan f.eks. limes ind til fladen, de dannes på og på den måde skjules de bedst muligt. Brug den rigtige type lim til dette.
 
Sørg for at ordne folderne, inden vandstanden kommer op over dem, da de ikke er til at ændre på, når vandtrykket først holder dem på plads. Når din nye havedam er helt fuld, aflæses vandmåleren igen – så har du overblik over, hvor mange liter vand, din havedam indeholder.

Anlægning af kanten

Kanten i havedammen, skal give en fin indramning og en passende overgang til det omliggende areal, kan laves på mange måder. Det er meget vigtigt, at du får skjult gummifolien helt, da den ganske enkel ikke er pæn at kigge på og vil virke unaturlig i din have.

Valget af materialer til kanten afhænger af smag og behag og hvilket design, du ønsker. For det meste er der en bestemt stil, du ønsker at følge. Ofte vil brugen af sten og klippestykker være en smuk løsning, der kan passe ind i mange haver. Specielt i japansk inspirerede anlæg vil dette passe godt. Selvfølgelig kan man bruge både naturtræ og tilvirkede materialer og det samme gælder sten. Her skal du selvfølgelig vælge noget, der passer ind i den øvrige have.

Forslag til anlæg af bassinkanten

Kant i havedammen stenkant 1
Stenkant
Kant i havedammen hyldesten 1
En hylde med stenkant
Kant i havedammen kantfaeste
Eksempel på kantfæste
Kant i havedammen kanttoerv 1
Tørvekant (husk at tørv farver vandet brunligt)
Kant i havedammen flisekant 1
Flisekant – Det kunne naturligvis også være en trækant
Havedam med lodrette kanter
Havedam med lodrette kanter

Nu hvor det hele har sat sig lidt i den fyldte dam og du er sikker på, at kanten er som du forestillede dig den, kan du skære evt. overskydende folie væk.

Folierester er gode som ekstra beskyttelse under store dekorationssten eller andre tunge ting, der skal placeres i dammen.

Nyttig viden om havedammen

Vi håber, at vores trin-for-trin guide “Sådan laver du en havedam” har givet dig brugbar viden og inspiration. Du kan altid finde flere gode råd her under “Nyttig Viden”.

Besøg Super Koi i Roskilde og oplev vores 3000 m2 udstillinger. Her kan du få masser af inspiration og gode ideer. Både i vores fiskeafdeling og teknikafdeling kan du få god rådgivning af vores medarbejdere, som har mere end 25 års erfaring.

Du kan også vælge at besøge vores webshop koishopper.dk, som har åbent hele året.