Gode råd om forebyggelse af alger i havedammen

I denne vejledning kan du læse om følgende emner:

  • Find ud af hvilken type alger, det drejer sig om
  • Hvis du ikke har en UVC-enhed, så overvej at anskaffe dig en til at bekæmpe svævealger.
  • Kontrollér om UVC-røret lyser og husk årlig udskiftning af UVC-pæren
  • Rens kvartsglasset og rens dit filter efter endt behandling
  • Trådalger fjernes ved håndkraft og forebygges ved at forbedre vandkvaliteten og optimere filterprocessen.
  • Vurder om planter og fisk kan afhjælpe og om du har den rigtige sammensætning i dit bassin?


Generelt om alger

Alger i havedammen
Et eksempel på en dam, der er helt grøn af svævealger og ingen fryd for øjet

Vi kommer ikke uden om at tale om alger i forbindelse med havedamme. Godt nok er alger en del af grundlaget for livet her på jorden, men hvis, eller rettere når, de dukker op i din havedam, er de som regel bare grundlag for frustrationer. Derfor denne lille vejledning.

Der findes tusindvis af forskellige algearter, og de forekommer helt bogstaveligt overalt på jorden. Alger er egentlig planter, der både findes som en- og flercellede former. De kan være mikroskopiske, men nogle af de flercellede kan blive flere meter lange; det kender vi som trådalger i vores havedamme.

Forskellige typer af alger, der kan forekomme i din havedam

I havedamme er det særligt de såkaldte grønalger, der kan være problematiske. De findes bl.a. som svævende alger, der kan gøre vandet helt grønt og uigennemsigtigt og som trådalger i forskellige former. De trives bedst i næringsrigt vand og det skal du selvfølgelig tænke på, når de skal begrænses.
Kiselalger er en anden meget stor gruppe af alger, der også er ganske almindelige i havedammen. De trives, når der er ekstra meget silikat i vandet, det vil som regel sige om foråret.
Grupperne af gulalger og furealger giver sjældent problemer i forbindelse med havedamme.
Så findes der en gruppe, der tidligere blev kaldt blågrønalger, men da de hører til bakterierne, bør de kaldes cyanobakterier. De kan både findes svævende i vandet og i sammenvoksede belægninger, der nærmest kan ligne et lag af blågrønt filt. De skaber oftest problemer i næringsrigt vand med et stort indhold af fosfor. Hvis forekomsten er meget stor, kan de danne giftige stoffer.

Som andre planter, har også algerne brug for kvælstof, fosfor og kulstof. Kvælstoffet (nitrat) kommer hovedsageligt fra nedbrydningen af det organiske materiale i dammen, og det er derfor også slutproduktet i de biologiske filtre. Fosfor kommer mest fra nedbrudte plantedele, foderrester og fiskenes afføring. Kulstof kommer fra dyr og planters respiration, nedbrudt organisk materiale samt fra luften. Det vil sige, at grundlaget for alger er til stede i alle havedamme.

Bekæmpelse af de svævende grønalger

Du kan komme de svævende grønalger til livs på flere forskellige måder. Direkte bekæmpelse, hvor fisk æder algerne, er svær i praksis. Både sølvkarper og regnløjer æder svævende alger, muslinger kan filtrere alger fra vandet, men der skal andre midler i brug, hvis det skal være effektivt. Mekanisk filtrering af vandet kan principielt være en fin idé, men her skal der bruges meget fine filtersvampe eller lignende og en kraftig pumpe og dermed en høj gennemstrømning. Udfordringen ved denne filtrering er, at filteret skal renses meget ofte.

UVC til havedammen
UVC-enhed til bekæmpelse af svævealger i havedammen

Den bedste metode er at anvende en UVC-enhed i forbindelse med filteret. Her pumpes det grønne, algeholdige vand forbi et UV-rør, der med ultraviolet stråling ødelægger algernes mulighed for at formere sig. Da UV-lys er skadeligt, sidder lysrøret placeret i en lystæt enhed, så det kun er vandet (og algerne), der bliver belyst. UVC-enheden skal vedligeholdes med regelmæssig rengøring og UV-røret skal også udskiftes regelmæssigt (gerne om foråret), så effektiviteten er i top. Se efter om røret lyser på anlæggets kontrolmulighed og husk at rense kvartsglasset.

Sådan undgår du trådalger i havedammen

Der kan forekomme flere typer grønne trådalger i havedammen. De lange grønne tråde kan ofte fjernes delvis mekanisk f.eks. med håndkraft, en rive uden skarpe kanter (pas på din folie) eller med et net. Nogle typer danner bobler og samles ofte i klumper ved overfladen, disse kan samles sammen med et net. Algerne trives dårligere, hvis de får konkurrence fra havedammens planter. Det kan både være i form af skygge f.eks. fra nøkkerosernes store blade og i form af konkurrence om næringsstofferne fra hurtigt voksende planter. Fisk som græskarper og rudskaller kan æde en hel del alger og kan afhjælpe problemet i et vist omfang.

Alger og trådalger i havedammen
Her ses strukturen i trådalgerne meget tydeligt

Har du en naturnær dam med ingen eller ganske få fisk og masser af planter og måske både et vandløb og et rodzoneanlæg, så vil algerne sjældent være et problem. Men langt de fleste, har jo masser af flotte fisk i havedammen og dermed rigeligt med næring til algerne.

Du kan også vælge at forbedre vandkvaliteten og filterprocessen, da det giver dårlige levevilkår for algerne. Her kan vi anbefale SK-60 og SK-80. Produkterne optimerer vandkvaliteten og derved trives trådalgerne dårligt. I en periode derefter vil filtersystemet blive ekstra belastet, så husk at sikre, at der er rigelig ilt i vandet og at rense filteret, ellers kommer problemet hurtigt igen.

Huskeliste:

  • Find ud af hvilken type alger det drejer sig om
  • Kontrollér om UV-røret lyser og husk årlig udskiftning
  • Rens kvartsglasset
  • Rens filteret, når du forbedrer vandkvaliteten og optimerer filterprocessen.