Fisk og planter kan købes i Super Koi Havedamscenter i Roskilde


Fiskeafdelingen i Super Koi

Video Fiskeafdeling Superkoi Havedamscenter

De fleste havedamejere vælger at holde fisk i deres dam. Det er der selvfølgelig mange gode grunde til og derfor skal man allerede i planlægningsfasen overveje, hvilke fisk man finder mest interessante. Forskellige arter stiller forskellige krav til deres omgivelser, så lidt planlægning er påkrævet, så man får mest glæde af både dammen som helhed og af de valgte arter.

Det er muligt at holde mange forskellige arter i havedammen, hvis de blot stammer fra nogenlunde samme klimazone som Danmark. Men naturligvis må man overveje hvilke krav de stiller, hvor store de bliver, om de i det hele taget virker attraktive, om det evt. drejer sig om rovfisk, eller de måske stiller nogle krav, der er for svære at opfylde.

Ofte bliver fiskene vi holder i vores havedamme betegnet som koldtvandsfisk, hvilket er en sandhed med modifikationer. Tænk bare på guldfisk og koi, der er de to mest populære arter: De stammer fra varmere himmelstrøg, men trives fint her i landet.

Når man skal beslutte sig for hvilke fisk, man vil have i sin dam, er det nødvendigt at se på både deres adfærd og størrelse. Hvis pladsen, man har til rådighed, ikke rækker til at holde de store arter, bør man selvfølgelig vælge nogle af dem, der ikke bliver så voldsomme.

Måske har man en naturagtig dam i tankerne og vil også gerne have padder og insekter til at trives. I den situation skal man overveje om man overhovedet vil have fisk i dammen, eller det skal være det naturlige dyre- og planteliv, der tilgodeses.

Vælger man store arter som koi, emder, græskarper og ikke mindst stør, skal man huske på, at disse fisk har et meget højt stofskifte og æder masser af mad. Derfor skal de, ud over rigelig plads, også have store og effektive filtersystemer. God plads til de større arter gælder både et passende overfladeareal og ikke mindst en god vanddybde. Det giver både fiskene plads til at vokse og udfolde en naturlig adfærd, samt en realistisk mulighed for, at fiskene også kan komme igennem vinteren uden problemer.

Hvis man er tvivl om hvilke arter og sammensætninger af fisk man skal vælge til dammen, så spørg os gerne til råds.