Guide: valg af filter og pumpe til havedam

Når du skal vælge filter og pumpe til din havedam, er der mange ting, der skal tages højde for. Er det f.eks. overhovedet nødvendigt med et filter? Hertil er svaret i stort set alle tilfælde ja. Her får du et indblik i de forskellige muligheder og de overvejelser, som du skal gøre dig.

Problemer med uklart vand i havedammen

Vi oplever, at nogle kunder kommer til os og har udfordringer med uklart vand. Det skyldes stort set altid, at de ikke har fået den korrekte vejledning og derfor har valgt en løsning, som ikke matcher behovet. Der er nogle faldgruber, du kan undgå, hvis du er godt forberedt.

Målet er, at din havedam får klart og rent vand, så du kan nyde synet af dine fisk og et smukt vandspejl. Og samtidig sikre, at der er biologisk balance i din havedam, så fiskene kan trives. Det er ikke sjovt at kigge på alger, brunt vand og partikler, der gør vandet grumset.

Guide til havedam

Overvej dette inden du går igang

 • Størrelsen på din havedam – hvor mange liter rummer den?
 • Hvilke fisk ønsker du – og hvor mange? Og hvor store skal de være?
 • Ønsker du vandløb med lidt højde på? Eller vandfald?
 • Hvor meget sollys er din havedam eksponeret for?
 • Hvor stor indsats vil du yde ift vedligeholdelse af din havedam?
 • Hvis du ønsker et større bassin, bør du overveje bunddræn
 • Overvej en UVC-enhed, som fjerner grønne alger
 • Vær opmærksom på, at producenterne opgør filter kapaciteten forskelligt
 • Vælg den optimale diameter på slangerne og jo kortere længde jo bedre.
 • Klartvands garanti – hvordan opnår jeg det?
 • Hent inspiration og rådgivning hos fagpersoner så du får valgt det rigtige filter om pumpe til din havedam

Hvis du gerne vil gå direkte til valg af filter, så gå til punktet Valg af et passende filter med det samme.

Først kigger vi lidt på de grundlæggende principper for filtreringen af vandet i din havedam.

Filtrering af vandet i havedammen

Filtreringen består af to forskellige former for vandrensning. Den mekaniske rensning, hvor partikler fjernes fra vandet. Det drejer sig om fækalier fra fiskene (fiskelort), nedfaldne blade, alger og slam, som fiskene hvirvler op fra bunden.
Den biologiske filtrering omsætter de organiske forbindelser til noget, der ikke er skadeligt for fiskene og ammoniak og nitrit bliver ligeledes omsat.
Ind i mellem omtales et emne som UVC-filtrering. Her drejer det sig ikke om filtrering, men behandling af vandet med UVC-lys, der kan modvirke de irriterende grønne svævealger og samtidigt sænke kimtallet lidt.

Forskellige former for filtersystemer til havedammen

Et havedamsfilter kan være lavet på mange forskellige måder. Oftest er det en kombination af en mekanisk filter del og en biologisk del. I nogle større filtersystemer, kan disse to dele være lavet separat.
De vigtigste grupper af filtersystemer er:

Rislefilter

Et rislefilter er normalt en plastboks, der er placeret på land over dammens vandoverflade. Det kan både placeres lige ved dammen eller måske skjules et sted i haven, hvor man finder det passende.
Fra dammen pumpes der så vand med diverse partikler, der skal frafiltreres, op i rislefilteret. Her løber det igennem forskellige filtermedier, der fjerner det grove smuds. Derefter løber det gennem filtermateriale, der sørger for den biologiske nedbrydning. Nu kan vandet så, med tyngdekraftens hjælp, løbe tilbage i dammen.

Nogle rislefiltre har en indbygget UVC-enhed, andre er forberedt med nogle gennemføringer, så det er meget enkelt at tilkoble UVC’en. Under alle omstændigheder kan der altid tilføjes en UVC-enhed i dit filtersystem.

Sådan et rislefilter er ikke tryktæt, derfor kan du ikke hæve vandet efter filteret. Det vil sige, at du f.eks. i forbindelse med vandløb og vandfald, skal have filterboksen stående på det højeste sted og så have udløbet der. Men det kan sagtens lade sig gøre at kamuflere filteret og på den måde integrere det i et smukt haveanlæg.

Tegning af filterprincip
Her kan du se princippet i et rislefilter
Rislefilter til havedammen
En større model af et rislefilter
placering af filter
En fin måde at skjule et filter på

Trykfilter

Et trykfilter er typisk en kraftig beholder, hvor låget er monteret tryktæt med en stor o-ring og et spændebånd. For det meste er der indbygget en passende UVC-enhed i trykfilteret.
Fordelen ved et trykfilter er, at du kan hæve vandet over det niveau selve filteret er placeret i. På den måde kan vandet f.eks. pumpes om til starten på et vandløb eller til et vandfald.

For det meste er trykfiltre ikke voldsomt store, derfor kan du let skjule det, ved f.eks. at grave det så langt ned, at det kun er toppen med betjeningsfunktionerne der er synlig. Og den er ganske let at skjule.

Filtersystemer der fysisk ikke er så store, er heller ikke er effektive nok til store havedamme. Derfor anbefaler vi trykfiltre op til maksimalt 10.000 liter med en passende mængde fisk og planter. Til havedamme over ca. 5.000 liter er det særligt vigtigt, at du ikke overbelaster dit trykfilter. 

En fin ting ved trykfiltre er, at de typisk er noget lettere at rense end f.eks. rislefiltre og det betyder at du skal bruge mindre tid på vedligeholdelse.

Trykfilter principtegning 1
Princippet i trykfilterets placering
Nedgravet filter
Man kan f.eks. grave et trykfilter delvist ned
Hozelock Bioforce skjult ved dam og sten
Her er trykfilteret skjult med sten og planter

Bunddrænsfilter

Et bunddrænsfilter vil oftest blive placeret i en udgravning ved siden af din havedam. Her forbindes filteret til dammen via en gennemføring i bunden af dammen (et bunddræn). Normalt anvendes der et 110 mm rør, så du kan være sikker på, at selve store partikler kan komme væk fra dammen og over i dit filter.
Vandoverfladen i filteret vil være den samme som i din havedam, da det jo drejer sig om det, man kalder forbundne kar. Derfor skal pumpen også placeres efter filteret, for på den måde pumpes vandet retur til din havedam.

For at virke korrekt skal vandstanden i din havedam være rimeligt stabil og den må ikke falde mange centimeter. Derfor kan det være en stor fordel at montere et automatisk påfyldningssystem. På den måde sikrer du dig, at vandet der er fordampet på en varm sommerdag og vandet, der er blevet brugt til filterrensning, bliver erstattet.

Fordelen ved et bunddrænsfilter er den fysiske størrelse, der giver dig mulighed for at have en stor havedam med mange fisk. Der vil meget sjældent samle sig slam på bunden af en havedam med den slags filtrering. Er dammen meget stor eller f.eks. langstrakt i formen, vil det være en fordel med mere end et bunddræn.

Som til alle andre filtersystemer kan der selvfølgelig tilkobles et passende UVC-anlæg, hvilket du lige så godt kan tilføje med det samme. For der vil selvfølgelig blive brug for det.

Placer enheden så det er rimeligt let tilgængeligt, så rensning og vedligeholdelse er en enkel sag.

Filterprincip ved bunddraen
Her kan du se princippet i et system med bunddræn

Valg af et passende filter og pumpe til havedammen

Selvfølgelig skal ydeevnen på filter og pumpen passe til netop din havedam. De overvejelser du gjorde dig, da selve havedammen blev anlagt, dukker helt naturligt op igen nu.
De to vigtigste spørgsmål er:

 • Hvor meget vand indeholder dammen?
 • Hvilke typer af fisk ønsker du at holde og hvor mange

Nu skal du finde din aflæsning af vandmåleren frem (fra dengang du fyldte din havedam op) eller på anden måde finde så præcist et mål for mængden af vand i din havedam som muligt. Så skal du forsøge at være realistisk med hensyn til valg af fisk og hvor mange du regner med, at det bliver til, når du får sammensat din gruppe af fisk helt efter dine ønsker.

Bliver din havedam eksponeret for meget sollys?

Hvis din havedam er placeret på en måde, hvor den får mere eller mindre fuld sol hele dagen, vil der for det meste komme nogle flere alger og dermed med noget mere skidt til filteret. I den situation bør du overveje et ekstra kraftigt filtersystem og en UVC-enhed med mindst 5 W per 1.000 liter vand.

Vigtigt – tjek ydeevne på dit filter

Der er forskel på, hvordan de forskellige fabrikanter angiver ydelserne på deres produkter. Det skal du være opmærksom på, når du vælger. 

Sådan opgives ydelsen på filtersystemer til havedammen

Producenterne lader for det meste et tal indgå i modelbetegnelserne. Dette tal er samtidigt den maksimale størrelse af en havedam, det pågældende filter kan klare. Problemet er bare, at de ofte ret store tal, refererer til en havedam helt uden belastning fra fisk. I det øjeblik dammen er beboet af en passende flok guldfisk, ja så falder kapaciteten til det halve. Har du tænkt dig at holde en flok koikarper, så skal vi igen dele med to. På den måde havner vi på ¼ af det oprindelige tal.

Hvad kan dit havedamsfilter reelt klare?

Filter til havedammen kapacitet

På eksemplet kan du se ydelserne for et filter med modelbetegnelsen 18.000. Ydermere skal du selvfølgelig huske på, at opgivelserne drejer sig om et moderat antal fisk. Så ved du med dig selv, at ønskesedlen er lang, så kan du lige så godt vælge et filtersystem med en passende ekstra ydeevne fra starten.

I forbindelse med klartvands garanti på dit filtersystem, så må antallet af fisk i din havedam naturligvis ikke overdrives.

Vælg det rigtige filter og pumpe til din havedam

Du har nu fået indblik i nogle principper og muligheder. Måden du har lavet din havedam på og de krav, du stiller til filteret, er afgørende for dit valg af filter.
Ofte vil trykfiltre være rigtigt fine til mindre anlæg og funktionen med at kunne hæve vandet efter selve filterbeholderen er rigtig praktisk.

Er dine ønsker en større havedam med en flok koikarper, ja så skal du overveje et fysisk væsentligt større filter. Ofte dukker der jo ønsker om flere nye og flotte varianter af disse skønne fisk op og så er der rigtigt meget brug for et effektivt filtersystem. Her vil f.eks. et rigtigt godt tromlefilter være en fin mulighed.

Hvor meget tid vil du bruge på vedligeholdelse af din havedam?

Jo større og mere effektivt et filtersystem du vælger, jo mindre arbejde er der med rensning og vedligeholdelse. Der findes flere forskellige muligheder for automatisk rensning af forskellige filtermodeller. Derfor kan den ekstra investering vise sig at være en rigtig god idé. Du får jo mere tid til at nyde din havedam, når du sparer noget arbejdstid. Et ekstra kraftigt og effektivt filter er naturligvis også en ekstra sikkerhed for din fiskesamling.                      

Det er altid en god idé at kigge ind i Super Koi både for at blive inspireret og for at se de mange forskellige muligheder, men også for at kunne rådføre dig med vores personale.

Filtersæt

Hvis du foretrækker at købe et komplet filtersæt, findes det selvfølgelig også. Her er det ganske enkelt bare at vælge en passende størrelse til din havedam.
Du er naturligvis også meget velkommen til at få sammensat en passende kombination af vores personale i Super Koi.

Valg af filterpumpe

Når vandet skal filtreres, skal det selvfølgelig pumpes igennem systemet med en passende hastighed. Du kan som udgangspunkt regne med, at gennemstrømningen mindst skal være ca. 1/3 af dammens indhold i timen.
Pumpen skal ud over vand også kunne transportere forskellige større og mindre partikler, først og fremmest fiskelort, men også stumper af blade, pollen og hvad der nu en gang havner i dammen. Derfor skal du selvfølgelig vælge en pumpe, der er beregnet til den slags.

Pumpe til havedammen
Der findes mange forskellige pumper til filtersystemet

Selve pumpen vil normalt være placeret i en slags pumpehus med en passede størrelse og gittermasker, der sørger for, at det kun er skidt med en størrelse, som pumpen kan håndtere, der kan komme igennem. Til mindre havedamme vil det tit være en pumpe, der placeres på et passende dybt sted i dammen og på den måde, kan pumpe vand og partikler op i filtersystemet.

Til større damme med et bunddræn kan der være brug for, at pumpen kan tørmonteres. Det vil bare sige, at den kan monteres ved siden af filtersystemet, men ikke behøver at være nede i vandet. Det er vigtigt, at pumpen monteres under vandoverfladens niveau, da den ikke er selvansugende. Så har du brug den type af pumpe, så husk at tjekke, om den er beregnet til det, du ønsker.

Vælg den rigtige diameter på slangen

Uanset størrelse på pumpen du bruger, så skal der jo monteres en slange til at føre vandet videre. Her er det meget vigtigt, at du vælger en optimal tykkelse på slangen. Helt enkelt gælder det, at jo større diameteren på slangen, jo mindre modstand og på den måde bliver effektiviteten størst. Samtidigt skal du også huske på, at jo kortere slange, jo mindre modstand. Har du brug for en forholdsvis lang slange er det ekstra vigtigt, at diameteren er så stor som muligt.


Der følger normalt en slangestuds med til din pumpe. Den er udformet, så den kan tilpasses flere forskellige slangetykkelser. Her er det vigtigt, at du husker at tilpasse studsen til den valgte slangediameter. Det gøres ganske enkelt med en fintandet nedstryger.

De fleste vælger at have en UVC-enhed i deres filtersystem, af den simple grund, at grønt vand ikke er særligt dekorativt. Anbefalingen er, at alt vandet skal forbi UV lyset minimum hver 2. time, gerne hver time – døgnet rundt i fodringssæsonen. . Her kan du så støde på det problem, at rislefilteret ikke kan følge med og vandet løber over. Løsningen er at sætte en fordeler med haner på slangen efter UVC-enheden og så lede en passende mængde vand igennem dit filter og resten direkte ud i havedammen. Bevægelsen i vandet kan forbedre iltforholdene.

Har du brug for at hæve vandet væsentligt over havedammens overflade f.eks. til et større vandløb eller vandfald, er det vigtig du vælger en pumpe, der er beregnet til det.

Også når det gælder valget af den helt rigtige pumpe, vil vi gerne rådgive dig her i vores butik.

Du kan også finde flere gode råd og inspiration her under “Nyttig Viden”

Vores webshop koishopper.dk har altid åbent – her kan du også læse mere om udvalget af filter og pumpe til havedam.