efteraar udendoers havedam super koi

Sådan gør du havedammen klar til efterår og vinter

En god efterårsklargøring af havedammen betaler sig. Det er vigtigt for din vandkvalitet, og det giver dine fisk de bedste vilkår til at komme igennem vinteren. De indsatser du gør i efteråret har også stor betydning for næste års opstart til foråret. God vandkvalitet i balance nedsætter risikoen for syge fisk til foråret.

De 5 vigtigste ting for havedammen i efteråret er:

  • En grundig rengøring af dammen, så du opnår den bedste vandkvalitet for dine fisk igennem vinteren.
  • Skift til letfordøjeligt foder, som er tilpasset fiskenes fordøjelse og stofskifte i efteråret og tilpas mængden til fiskenes appetit.
  • Overdækning af havedammen med net for at undgå at blade fra løvfaldet ender på bunden og forringer din vandkvalitet. Nettet gør det også sværere for fiskehejren og andre rovdyr at komme til dine fisk.
  • Giv teknikken et eftersyn. Rens og afkalk. Det forlænger levetiden. 
  • Vær klar med vintersikring, når frosten kommer.

Efterårsrengøring af havedammen

Beskæring af planter i havedammen

Det er nu, du skal beskære vandplanter og sumpplanter. Undgå at blade synker ned på bunden. En speciel beskæresaks med et langt skaft er en god hjælp, da den også kan samle det afskårne op. Så slipper du for at tage waders på og hoppe i dammen. Saksen er især effektiv til nøkkeroser. 

Se en smart beskæresaks til havedammen her

rengoering af havedam med bassinstoevsuger

Støvsug havedammen

I løbet af sæsonen samler der sig en del skidt og slam på bunden. Det bør fjernes for at undgå en masse næringsstoffer og skadelige gasser i havedammen om vinteren. Det er vigtigt for dine fisk, at de har den bedst mulige vandkvalitet igennem vinteren. En bassinstøvsuger gør arbejdet meget nemmere, og din rengøring bliver mere grundig.

Se udvalg af bassinstøvsugere her

sedi free fjerner slam i havedammen

Gavnlige bakterier til havedammen

Efter rengøring er det effektivt at tilføre SediFree fra Oase for at fjerne det sidste slam. Det indeholder gavnlige bakterier, som nedbryder de sidste partikler og små urenheder i vandet. Indholdet af iltgranulat synker ned på bunden og tilfører ilt og det gør nedbrydningsprocessen mere effektiv. 

SediFree er mest effektivt, når vandet er over 10° C – og det er uskadeligt for planter, fisk og andre levende dyr. 

Læs mere om SediFree og se hvorfor kunderne giver den 5 stjerner

Udskift noget af vandet

Det er en fordel at udskifte noget af vandet. Det ”fortynder” næringsstofferne i vandet og giver frisk vand til fiskene inden vinteren. Vi anbefaler at tilsætte lidt bassinstart for at forbedre vandkvaliteten, beskytte fiskenes sarte slimlag og forstærke deres immunforsvar.

Læs mere om bassinstart her

net over havedam efteraar

Brug et løvnet til overdækning af havedammen

Det er en god idé at dække dammen af med et løvnet inden løvfald. På den måde undgår du, at blade synker ned på bunden og bliver til næringsrigt slam. Når du også har beskåret dine planter i dammen, er dine fisk også mere udsatte. Et løvnet kan også gøre det sværere for fiskehejren og andre rovdyr at komme til dine fisk. 

Se løvnet i flere størrelser her

efteraar foder havedam koi wheatgerm

Fodring af fisk i havedammen om efteråret

Hold øje med vandtemperaturen og tilpas din fodring. Fisk er vekselvarme og det betyder, at de tilpasser sig vandets temperatur

12-13° C. – vandtemperatur

Nu falder fiskenes stofskifte og fordøjelse. Derfor anbefaler vi, at du skifter til letfordøjeligt foder som Wheatgerm.

Vi anbefaler dette foder fra Evolution Aqua og dette foder fra Hikari

8° C – vandtemperatur

Vi anbefaler, at du stopper fodring af dine koi. Dit filtersystem skal køre i 1-2 uger efter du har indstillet fodringen. Guldfisk kan fodres ned til ca. 6° C.

HUSK: Stør skal fodres hele året – vi anbefaler 1-2 gange ugentlig gennem vinteren. Det er en god idé at sende foderet ned på bunden til dine stør gennem et rør. 

rengoering UV roer filter til havedam

Eftersyn af teknik i havedammen

God vedligeholdelse forlænger levetiden på dit udstyr. Giv dit filter og pumpe et eftersyn og sørg for at rengøre dem grundigt. Det er optimalt, at pumpen (rotor) renses og afkalkes to gange årligt. 

Vigtigt: Lad filteret køre i ca. 2 uger efter, du er stoppet med at fodre fiskene. 

Havedammens UVC-enhed skal også rengøres og opbevares et tørt sted om vinteren. Husk også at rengøre kvartsglasset forsigtigt.  Alger trives ikke i koldt vand, og når vandet er ca  8 °C, kan du roligt slukke for din UV enhed. 

vinter i havedam frost paa vandet

Vinter i havedammen

Når frosten kommer, skal du have din vintersikring klar. Det er vigtigt, at du undgår tilfrysning, men sørger for, at der hele tiden er et hul i den frosne overflade på dammen. De biologiske processer i vandet er stadig i gang og det er vigtigt, at de skadelige gasser kan komme ud af dammen, og ny ilt kan komme ned i vandet. Ellers kan det være fatalt for dine fisk. 

Læs vores gode råd om vintersikring her

Her finder du alt, hvad du skal bruge til at vintersikre din havedam