Guide: Sådan gør du havedammen klar til foråret

En grundig forårsklargøring vil give din havedam en god start på sæsonen. Det betaler sig tilbage i løbet af sæsonen – belønningen er nemlig mindre vedligeholdelse og bedre balance i havedammen.

Forår i havedammen

Vær tålmodig og pas på med at starte for tidligt, da det kan stresse dine fisk – og i værste tilfælde være fatalt for dem. Det danske forår er lunefuldt. Sol den ene dag og frost den næste. Her i denne artikel, kan du læse mere om, hvornår du kan starte op.

Rengoering af havedam med net
Fjern blade og skidt med et net

Forårsklargøring af havedammen

Sådan gør du – trin for trin

Opstart af filter ved ca. 5-6 °C

 • Vi anbefaler, at du starter dit filter op igen, når vandtemperaturen er ca. 5-6 °C. Så er dit filter godt oppe at køre, inden du starter fodring senere. Tilsæt Biostart med gavnlige bakterier til dit filter, så du sætter skub i nedbrydningsprocessen. Har du en UVC enhed, så sluk for den, når du tilsætter Biostart og tænd den igen efter 24 timer.
 • Giv filter og pumpe et eftersyn og rengør for kalk og skidt. Tjek o-ringe og pakninger. Vi anbefaler Asagi Pumpe og UVC rens.
 • Udskift filtersvampene, hvis de trænger. Du får en bedre sæson med klarere vand, hvis de virker optimalt.
 • Bruger du en UVC-enhed, bør UV-pæren udskiftes en gang om året og det er bedst i foråret. Husk også at rengøre kvartsglasset, så du får den mest effektive bestråling.

Opstart af fodring ved ca. 10 oC

 • Lidt senere, når vandet er varmere kan du starte fodring op. Vores erfaring er, at det er bedst at vente til vandet er så varmt, at fiskenes naturlige fordøjelse er godt i gang igen og de kan optage og omsætte foderet.
 • En rettesnor kan være, når vandtemperaturen har ligget stabilt på 10 oC et stykke tid og der ikke er udsigt til frost. Og når fiskene for alvor er aktive, så kan du starte op med letfordøjeligt foder som Wheatgerm (til koi og guldfisk) og All-round sticks til guldfisk

Rengøring af havedam

 • Når fiskene for alvor er aktive og fodring har været i gang et stykke tid kan du rengøre havedammen. Vores erfaring er, at du kan stresse fiskene unødigt, hvis du starter for tidligt op.
 • Rens din havedam. Hvis du har nærigsrigt skidt og slam på bunden, skaber det grobund for alger i sæsonen. Støvsug gerne bunden med en bassinstøvsuger, men vær forsigtig, så du ikke stresser fiskene. Hæld det næringsrige vand fra støvsugeren ud i dine bede.
 • Fjern visne planter og blade.
 • Udskift ca. 25-30% af vandet.
 • Tilsæt bassinstart efter vandskifte for at optimere vandkvaliteten og skåne dine fisk og andre mikroorganismer. Samtidig lægger det en hinde, som beskytter fiskenes sarte slimlag.

Flere gode råd om rengøring af havedammen

Det er også ved klargøring af havedammen, at dammens kanter skal ses godt efter. Jorden rundt om dammen kan have sat sig lidt i vinterens løb, og vandet fra græsplænen, staudebedet eller terrassen må helst ikke løbe ud i dammen, fordi der så tilføres uønskede næringsstoffer, der kan fremme algevæksten.

Selvom om der ikke fodres i vinterens løb (medmindre man har stør), bliver der alligevel omsat og nedbrudt en række stoffer, der virker som næring for algerne.

En udskiftning af en del vand vil selvfølgelig være en fordel, så næringsstofferne bliver fortyndet og fiskene får en gang friskt vand. Det vil være oplagt at gøre samtidig med en oprensning af dammen. Her er der 2 muligheder, enten at rense i bund eller en lettere rengøring.

Vi anbefaler, at du med nogle års mellemrum renser havedammen helt i bund, hvilket vil sige, at du flytter fiskene over i et midlertidigt bassin og herefter tømmer dammen for vand og rengør den. (I havedamme med bunddræn vil dette evt. kunne undlades).

Rengoering af havedam Super Koi 1 2

I de mellemliggende år er det som oftest tilstrækkeligt at bruge et net og en havedamsstøvsuger. Selvom vinterforberedelsen var nok så grundig, vil der altid være kommet lidt blade og andet slam i dammen i vinterens løb. Grene og andre større ting fjernes med et stort net, og det fine slam kan fjernes med en bassinstøvsuger.

Du kan leje en bassinstøvsuger, hvis du ikke selv ønsker at købe en. 

Oase Pondovac 4 boerstehoved 1
Børstehoved
Oase Pondovac 4 mundstykke 1
Mundstykke
Fiskenet i dam med koi
Et praktisk net

Udskift en del af vandet og tilfør bassinstart

Når du påfylder nyt vand, er vandskiftet jo ordnet ved samme lejlighed. I mindre damme (op til ca. 3.000 liter), vil det være passende at skifte ca. 1/3 af vandet, lidt mindre kan gøre det ved større damme.

I forbindelse med så store vandskift, kan du skåne fiskene (og alle de andre organismer i dammen) ved at tilsætte bassinstart.

Når du rengør din havedam, vil du naturligvis lægge mærke til de grønlige/brunlige belægninger, der findes på alle overflader i dammen. Vær opmærksom på at denne biofilm udgør en væsentlig del at dammens naturlige biologiske filtrering, fordi biofilmen omsætter store mængder næringsstoffer, og filmen får dammen til at fremstå mere naturlig. I øvrigt er denne belægning så godt som umuligt at slippe af med!

Har du bunddræn i havedammen, vil der næppe være ret meget slam at fjerne i selve dammen, hvis filteret i øvrigt er blevet vedligeholdt regelmæssigt. Men selvfølgelig skal du være opmærksom på evt. behov for pasning og rengøring.

Eftersyn og klargøring af teknisk udstyr

Dammens tekniske udstyr skal også kontrolleres og vedligeholdes. Mange tager pumper, filtre og UVC-enheder inden døre i vinterens løb. Det skal alt sammen gøres rent og renses for kalkbelægninger, o-ringe og pakninger skal ses efter og smøres med et silikonesmøremiddel. Det kan være en fordel at udskifte pakninger, der har mistet elasticiteten.

UV pæren (uv røret) i UVC-enheden bør skiftes regelmæssigt, og det er en fordel, hvis røret er rigtigt effektivt, når de første drilagtige svævende alger begynder at vise sig om foråret.

Hvis selve filtermediet er skum eller lignende, skal dette også kontrolleres. Du skal mærke, om det virker spændstigt (som da det var nyt), eller det er blevet stift/blødt/slattent eller strukturen på anden måde virker forkert. Hvis filtersvampene ikke er i orden, skal filtret renses alt for ofte og filtereffekten bliver langt under det optimale.

Opstart af havedamsfilter

Fodringen af fiskene skal begynde, når vandet ligger stabilt på ca. 10 °C .  Så filtersystemet skal være så godt i gang som muligt, inden temperaturen når dertil. Har du haft en langsom filtrering til at køre vinteren igennem, har der været en vis nedbrydning af affaldsstoffer i denne periode, men den gavnlige bakteriekultur bliver reduceret af de lave temperaturer.

Derfor er det altid en god ide at sætte skub i nedbrydningsprocesserne ved at tilføre noget biostart, for derved at sikre en god og sund bakteriekultur. Det er endnu vigtigere ved opstart af et filter, der har været tømt i vinterens løb. I det tilfælde vil det være en god idé at tilføre biostart ad flere omgange gange i den første tid efter opstarten.

Hvis du har en UVC-enhed, så bør du slukke for UVC-pæren i 24 timer efter, du har tilført biostart. Det anbefales, at måle vandets indhold af kvælstof (specielt nitrit) regelmæssigt (f.eks. hver anden dag) i opstartsfasen. På den måde kan du holde øje med, om alt fungerer som det skal, inden der kommer nye fisk i havedammen. Har du haft sartere fisk gående inden døre i vinterens løb, er det også så småt nu, du skal tænke på at få dem tilbage i dammen.

Her kan du læse en artikel om vandkvalitet, måling og værdier.

Et besøg hos os i Superkoi kan forhåbentlig også give inspiration til forårets og sommerens projekter i havedammen.

Huskeliste til klargøring af havedammen:

 • Oprensning og alm. rensning af havedammen
 • Vandskift og tilsætning af bassinstart
 • Rengøring og kontrol af dammens tekniske udstyr samt udskiftning af UVC-rør
 • Tilsætning af biostart og kontrol af filterfunktionen ved at måle nitritindholdet

Nyttig viden om havedammen

Vi håber, at vores “trin-for-trin guide” om klargøring af havedammen om foråret har givet dig brugbar viden og inspiration. Du kan altid finde flere gode råd her under “Nyttig Viden”.

Besøg Super Koi i Roskilde og oplev 3000 m2 udstillinger – bl.a. stor fiskeafdeling med kæmpe udvalg af fisk til havedammen. Du får en masse inspiration til din egen have. I teknikafdeling kan du få kompetent rådgivning af vores medarbejdere, som har mere end 20 års erfaring.

Vores webshop koishopper.dk har åbent hele året – her kan du også finde produkter til klargøring af havedammen. Alle produkterne findes under Vandkvalitet og bassinpleje