Super Koi tilbyder pasning af din havedam

I Super Koi indgår vi gerne aftaler om servicering og pasning af havedamme og andre anlæg. Det kan f.eks. også dreje sig om akvarier m.m.
Aftalerne sammensættes efter den enkelte kundes behov.

Vi har service- og pasningsaftaler både i Jylland og på Sjælland.