Klartvands garanti på dit filter til havedammen

Når du vælger filterløsning i samråd med os, så giver vi dig en klartvands garanti med i købet.
For at få klart vand i havedammen, er det afgørende, at du får et filter set-up, som er
dimensioneret korrekt i forhold til havedammens størrelse og de fisk, du har i havedammen.
Det sørger vi for, når du køber udstyr hos os.
Vi tager udgangspunkt i hver enkelt kunde og havedam – og sammensætter en løsning, som vi
ved fungerer optimalt.

Hvad er “klart vand” i havedammen?

Der er lidt forskel på, hvordan de forskellige producenter definerer deres klartvands garanti.
Men fælles er, at der ikke må være en masse svæv og partikler i vandet. Dette skal være
fjernet af filter systemet.

Brunt vand og grønt vand

Med tiden vil vandet kunne blive lidt brunligt eller gulligt, hvilket skyldes farvestoffer fra f.eks.
planter og jord. Dette kan undgås, hvis du jævnligt skifter lidt vand i dammen eller filtrerer
farven ud af vandet med ozon.

Denne lidt brunlige farve er ikke omfattet af klartvands garantien, idet vandet stadig er fri for partikler og svæv.
Svævende grønalger (grønt vand) undgås, når du bruger UV-lys – enten integreret i dit filter
eller som separat enhed.

Ozon i havedammen

Ozon er en luftart, der vil den oxidere (nedbryde) den brune farve i vandet, når den kommer i kontakt med vand. Selve Ozon enheden virker ved, at man blæser luft forbi et lysrør, der udgiver Ozon. Herefter ledes den blandede luft ned til en iltsten i bunden af dammen. Når luft og Ozon passerer op gennem vandet, vil overfladen på luftboblerne reagere med vandet og derved reduceres den brune farve. Hvis du vil høre mere, så kontakt os, så uddyber vi gerne.

Vigtige oplysninger

For at få klartvands garanti er det vigtigt at vi får de korrekte oplysninger. Her er en liste over
de væsentligste punkter:

– Hvor mange liter vand er der i dammen?
– Hvilke og ca. hvor mange fisk er der i dammen?
– Hvor dyb er dammen på det dybeste sted og i gennemsnit?
– Hvor meget direkte sol falder der på dammen?

Med ovenstående informationer kan vi sammensætte et filtersystem, der passer til netop din
havedam.
Når du køber teknik på vores webshop koishopper.dk og følger retningslinjerne ift størrelse på
filter og pumpe, så opnår du også klartvands garanti. Er du i tvivl om noget, så tag fat i os, så
hjælper vi dig gerne.
Vi henviser til vores vejledning om forårsklargøring – det er naturligvis vigtigt, at
filtersystemet og vandkvaliteten bliver vedligeholdt bedst muligt!

Vil du vide mere?

UVC enheder – se forskellige muligheder her

Koi fisk svømmer i havedam med klart vand
Smukke koi fisk svømmer i en havedam med klart vand