Kom godt i gang med planter til din havedam

Hvilke planter skal jeg vælge til havedammen?

Hvordan planter jeg i havedammen?

Hvordan passer jeg planterne i havedammen?

Disse spørgsmål får jævnligt af vores kunder. Derfor har vi lavet denne lille guide, som kan hjælpe dig godt i gang.

Langt de fleste af os med havedamme, vil gerne have en eller anden form for beplantning både i vandet, langs kanten og som et bindeled til resten af haven.
Men er det nødvendigt med planter til havedammen? Det korte svar er nej, men det lidt længere er, at det giver en masse fordele og ser godt ud i de fleste tilfælde.
Det er en god idé allerede at tænke på beplantning, når du går i gang med at planlægge din havedam.. På den måde kan planterne integreres på bedste vis i haven. (Her er der et link til anlæg af havedam)

Dette skal du overveje, inden du vælger planter til havedammen

 • Hvilken funktion ønsker du dine planter skal have?
 • Skal de ganske enkelt være flotte at se på?
 • Skal de være med til at rense vandet?
 • Skal de give skygge til dammen?
 • Skal de indramme dammen?
 • Skal de danne en slags bagtæppe eller kulisse?
 • Skal de give et naturligt indtryk og måske ovenikøbet fremme biodiversiteten?

– Der er altså masser du kan tænke over, hvis du har lyst.


Planter til havedam
Eksempel på brug af mange planter
lille dam med fisk springvand og mange planter
Her er der integreret et springvand
lille dam fyldt med noekkeroser og vandplanter
Fin brug af forskellige planter

Hvad er havedamsplanter egentlig?

Vi støder ofte på udtryk som sumpplanter, kantplanter, iltgivende planter og flydeplanter. Det er selvfølgelig blot nogle ord, der kan give en fornemmelse af, hvad planterne kan og hvor de kan placeres.
Det er vigtigt at tænke på, måden planter vokser i naturen. På den måde kan du bedre forstå, hvordan du kan få de forskellige arter til at trives i din dam.

Vandstanden har betydning for dine planter

I naturlige vandsamlinger og småsøer og ved bredde af vandløb og større søer, er planterne udsat for svingninger i vandstanden. Disse fluktuationer har planterne selvfølgelig tilpasset sig. Derfor kan mange sumpplanter tåle at stå helt neddykket om vinteren, men de kan kun trives, hvis vandstanden falder i vækst- og blomstringsperioden. Her er der mange arter, der trives bedst, når de kun har ”våde fødder”.


Det skal du tænke over, når du anlægger et område af dammen til planterne. Vi holder jo samme vandstand året rundt i vores havedamme. Derfor kan mange planter ikke trives, hvis de placeres for dybt. I bund og grund er planter til havedammen, forskellige arter, der kan trives under fugtige forhold.
Det kan både dreje sig om naturlige arter og såkaldte forædlede sorter, forskellige gartnere har haft held med at fremavle og producere.

Hvordan planter du i havedammen?

Det er en stor fordel, at der allerede ved udgravningen af havedammen, er taget højde for områder til planter. Et passende stort lavvandet område, der f.eks. kan sikres med sten, så fiskene ikke kan komme ind og rode i planterne, er en god idé.
Har du ønsker om en hylde på lidt større dybde til kraftigt voksende store planter, så skal den også anlægges ordentligt allerede fra starten.

Tænk højder ind i planen

Har du f.eks. en terrasse ved dammen, hvor du gerne vil have planter, så sørg for ,at det ikke bliver for dominerende her og vælg lave planter, der ikke tager udsynet, når familien skal nyde synet af dammen og hygge sig med at fodre fiskene. På den modsatte bred, kan der så laves et større område til højere planter, der kan give en dekorativ baggrund til dammen. Det kan også fungere som en god overgang til resten af haven.

Guide – sådan planter du i havedammen – trin for trin

 • Selve plantningen er ganske enkel og det letteste er, at du bruger netpotter og netkurve af den ønskede størrelse. Det skal være af den type, der er lavet til formålet. Den må ikke være for lille, da der skal være plads til en god roddannelse.
 • I potten eller kurven placerer du så en plantepose eller evt. et stykke hessian eller lignende. Det kan holde på jorden planterne skal plantes i.
 • Så skal der plantejord i potten. Det er vigtigt at bruge en god type plantejord, der er lavet specielt til sumpplanter. Drejer det sig om en høj plante vinden let kan få fat i, kan du placere en tung flad sten i bunden af potten.
  Mange af planterne er ret næringskrævende og vil ikke trives ordentligt, hvis de f.eks. sættes i sten, grus eller skærver. For at være sikker på, at planterne har tilstrækkeligt med næring hen over sæsonen, kan der gødes med gødningspiller, der er beregnet til at frigive næringsstofferne langsomt. De skal placeres inde midt i potten med planten. Der må jo selvfølgelig ikke komme for meget næring ud i vandet, da det kan give øget algevækst.
 • Inden planten skal ud i sumpbedet, så sæt den i en balje med vand. På den måde kan jorden suge noget vand, luften komme ud og du undgår en del løst materiale, der kan plumre vandet i din dam.
 • Hvis planten skal stå et sted, hvor fiskene kan komme til den, kan du lægge et lag småsten eller skærver ovenpå jorden. Det kan i nogen grad forhindre fiskene i at rode i potten
 • Så er planten klar til at sættes på den valgte plads
 • Det er en god ide at tage nogle notater med dato, gødning osv. På den måde kan du huske, hvornår du gjorde hvad og kan lettere planlægge pasningen fremover.
havedam kant med fine rosa planter
Eksempel på høje planter i baggrunden
Vilde orkideer ved havedammen
Bl.a. orkidéer ved havedammen
lille naturdam med noekkeroser og mange planter
Planter i traditionel havedam

Plant i potter

Du kan vælge at lave et sumpbed, hvor planterne sættes direkte i det valgte bundlag, men det er meget lettere at holde planterne ved lige med beskæring, gødning og frisk jord, når de er til at tage op i deres potte eller kurv. Selvfølgelig vokser mange planter kraftigt og dermed også ud igennem nettet i potten, men du har stadigvæk rimeligt styr på dem på denne måde. Visse planter ved havedammen er man nødt til at beskære og dele hvert år, mens andre vokser langsommere og dermed kun kræver håndtering ved sjældne lejligheder.
Når planterne har brugt næringen i potterne, vil de trives dårligere og så er det det på tide, at du tager dem op og potter dem om.

Plantezoner

Producenterne af planter til havedammen sætter for det meste et skilt i salgspotterne, hvor du kan finde lidt information om den pågældende plante.
Typisk vil der også være en henvisning til den plantezone, der vil være bedst.

 1. Planter der kan stå fra let fugtigt, som f.eks. den fugtige del af et staudebed til få centimeter vand. De trives bedst med rodhalsen over vandoverfladen. Der kan godt eksperimenteres med at sætte dem lidt dybere, men ikke alle kan klare det.
 2. Planter der kan trives på lidt større vanddybde ofte omkring 20 cm.
 3. Her drejer det sig om planter, der kan stå på vanddybder fra ca. 20 – 60 cm
 4. De egentlige vandplanter, samt åkander og nøkkeroser
 5. Flydeplanter

Her kan du se vores guide om plantezoner i havedammen

Hvornår skal du plante?

Du skal naturligvis anlægge din havedam, når det passer ind i din kalender og familiens øvrige gøremål.
Når der fokuseres på beplantning, vil det oftest være det sene forår og først på sommeren, der giver det bedste resultat. Det er også i denne periode, det er til at få fat i de ønskede planter.
Har du allerede etableret din havedam med en masse flotte planter, så skal de måske lige kigges efter i det sene forår. Hvis der er noget der er blevet beskåret, delt og flyttet, kan det nå at bliver rigtigt flot og frodigt i sommerperioden, hvor der selvfølgelig bruges allermest tid ved havedammen.

vandloeb med maser af planter langs
Store Hosta langs et vandløb

Planter til havedammen Gul iris
Gul Iris er en fantastisk alsidig plante
planter langs vandløb
Fin anvendelse af planter langs vandløb

“Sommerblomster” til havedammen

Der findes en del planter, der traditionelt bruges i og ved havedammen, som ikke er hjemmehørende. Hvis disse planter kommer fra varmere himmelstrøg, er det ikke sikkert, at de kan klare sig igennem den kolde årstid. Her er løsningen selvfølgelig at betragte dem på lige fod med de sommerblomster, de de fleste af os alligevel køber år efter år. Nyd dem mens de er der og kom dem på komposten, når de dør om efteråret, for så belaster de ikke dammens vand med unødige næringsstoffer.

Her kan du finde mere:

Eksempler på sumplanter – nederst på siden kan du finde mere info

Eksempler på vandplanter – nederst på siden findes der mere info

Eksempler på flydeplanter – nederst på siden kan du finde mere info