Fodring af fisk

Fodring af fiskene i havedammen, bør man gøre sig lidt overvejelser om hvordan især karperne lever og er tilpasset deres miljø. Fisk er vekselvarme, og det betyder at de har samme temperatur som vandet de lever i, og at de ikke skal bruge energi på at holde kropstemperaturen på 37 °C sådan som vi pattedyr gør det. Fiskenes stofskifte bestemmes af den omgivende temperatur, så de kan ikke omsætte så meget når det er koldt som når det er varmt.

Fodring af guldfisk 

Guldfisk og enkelte andre arter er bedre til at omsætte foder når det er koldt end karperne. Generelt skal vi skal fodre vores fisk når temperaturen i vandet kommer over 8–10 °C. Guldfisk kan dog godt fodres ned til ca. 5 °C.  Hvis det bliver rigtigt varmt (dvs. over ca. 28 °C), skal vi passe på med for kraftig fodring, fordi omsætningen af foder kræver ilt, og iltindholdet i vandet falder, jo højere temperaturen bliver. Derfor kan fodring føre til så lavt iltindhold i vandet at fiskene kommer i fare. Ved temperaturer mellem 18 og 26 °C kan vi fodre kraftigt og få rigtig god vækst i vores fisk.

Fodring af koikarper

Karper hører til de fisk, der ikke har en mavesæk. Det vil sige at overfodring blot vil føre til at der kommer ufordøjet foder igennem fiskene. Derfor er det en god idé at fordele fodringen over flere omgange; derved får fiskene tid til at optage næringen. Ved fodring af flere omgange kan vi sikre at fiskenes har noget at fordøje dagen igennem, og vi kan få en bedre vækst hos vores karper. Karperne skal ikke fodres ved temperaturer under 8–10 °C.

Fodring af stør.

Stør stiller særlige krav til foderet. De har et ret højt stofskifte og dermed stiller de krav om, at blive fodret ordentligt. Til stør bruger man specialfremstillet foder, der synker til bunds, så det er let at finde. De er alt for langsomme til at æde fra overfladen. Karperne og de andre fisk finder selvfølgelig hurtigt ud af, at der også dukker noget godt op ved bunden. Man kan fodre to forskellige steder i dammen, så størene fodres et sted, mens de andre fisk er optaget af at æde et andet.

Stør kan blive tamme

Med lidt tålmodighed kan man gøre stør så tamme, at de kan håndfodres og så kan man jo dels få givet dem en god portion foder og dels holde de andre fisk væk. Selvfølgelig tager de andre arter ikke skade af størfoder, men det er kraftig kost og det er bedst at alle fisk får det rigtige foder. Da størene som bekendt kan blive meget store, kræver de forholdsvis meget foder, men de æder ret langsomt, så det er godt at være opmærksom på, hvor meget de rent faktisk får. Også her er flere mindre portioner at foretrække frem for en enkelt stor
.
Man skal være opmærksom på at størene skal fodres året rundt, de kan klare sig med små fodermængder om vinteren, men de skal altså holdes i gang. For det meste giver det ingen problemer med de andre fisk, der som regel ikke søger føde ved lave temperaturer. Hvis stør vil håndfodres, er det lettere at følge med i hvor meget foder de får.

Andre arter – de arter, der ikke specifikt er nævnt her, kan stort set alle fodres med et fuldfoder af god kvalitet. Småt foder til karper kan med fordel suppleres med forskellige naturlige frysetørrede emner. Hvis man er i tvivl, så spørg os til råds her i Super Koi.

Generel information om foder og fodring

Som udgangspunkt skal fiskene fodres dagligt og mængden justeres efter årstiden. Der kan dog være situationer, hvor man skal undlade at fodre, eller i hvert fald være tilbageholdende. Når en fisk er stresset, har den svært ved at optage foderet ordentligt. Det vil sige, at man skal være opmærksom, når man anskaffer nye fisk. Både de nye og de fisk, der allerede er i dammen, vil være stressede i et vist omfang indtil de lige har lært hinanden og den nye situation at kende. Derfor bør der fodres forsigtigt i forbindelse med nyanskaffelser.

En anden og meget væsentlig ting i forbindelse med fodring er filterets kapacitet. Man skal være sikker på at det kan følge med og omsætte de ekstra næringsstoffer flere individer i dammen producerer. Derfor er det altid en god idé at være lidt tilbageholdende, indtil man ved at alt er i orden, og løbende at måle om der er for meget ammonium eller nitrit i vandet. Iltforholdene skal også være i orden. Et filter fungerer ikke, hvis der er mangel på ilt, og fiskene kan naturligvis heller ikke tåle for lavt et iltindhold.

Biostart

Hvis man tilsætter noget ekstra biostart eller lignende (som da filteret skulle sættes godt i gang i foråret), kan man hjælpe filteret til at fungere optimalt og derved sørge for, at man kan fodre sine fisk grundigt i den varme periode og holde dem i god vækst. Når man måler vandets iltindhold, vil man opdage, at ilten nærmest bliver suget ud af vandet, når der er lavtryk. Så selv om et kraftigt uvejr måske nok tilfører frisk vand og pisker dammens overflade, så vil man kunne opleve at iltindholdet alligevel bliver for lavt.

Hvis returvandet fra filtret plasker ned og bryder vandoverfladen, vil der for det meste blive tilført tilstrækkeligt med ilt til dammen. En god og kraftig luftpumpe vil dog altid være at anbefale, for hvis uheldet er ude og filterpumpen stopper, har man mulighed for at tilføre tilstrækkelig ilt til at fiskene overlever.

Tilpasning af foderet i forhold til fiskenes ædelyst

Der kan være forskel på fiskenes lyst til foderet. Skulle de en gang i mellem ikke virke særligt sultne, skal man selvfølgelig tilpasse fodermængden efter deres appetit. En enkelt fastedag en gang i mellem kan også være udmærket. Så vil man måske også opleve, at karperne græsser på dammens sider og måske ovenikøbet fjerner nogle trådalger. Hvis vandet virker lidt uklart (af noget andet end svævende alger), eller det ligefrem lugter lidt, så er det en god idé at springe fodringen over den dag.

Man bør også tænke på, at der kan være en del variation i foderbehovet afhængigt af fiskenes størrelse, alder og eksakte stamtræ. Visse koikarper, f.eks. karashigoi og chagoi, vokser mere og hurtigere end f.eks. kohaku, sanke og showa.

Når alt det skal omsættes til en fornuftig fodring af fiskene, kan det være en hjælp med lidt skemaer, der viser fiskenes vægt, hvor meget de skal fodres afhængigt af temperaturen og hvor meget. (Se: Fodertabeller)
Hvis man tager udgangspunkt i de særlige forhold beskrevet ovenfor og sammenholder det med den følgende tommelfingerregel, så har man et godt udgangspunkt for at fodre sine fisk korrekt.

Tommelfingerreglen: Ved 22 °C spiser voksne fisk 1% af deres kropsvægt i døgnet.

Hvor ofte og hvor meget fiskene i havedammen skal fodres afhænger, som det kan ses, af mange ting, men hvis man tænker på tommelfingerreglen og husker nedenstående, så er man på rette vej.
Ungfisk skal have mellem 2 og 5 gange så meget, afhængigt af hvor tæt de er på at være voksne. BEMÆRK: man må aldrig fodre mere end at alt foder bliver spist indenfor 5-10 minutter! Det er så godt som altid bedre at fodre mindre portioner af flere omgange, for så bliver foderet spist i stedet for bare at rådne op i vandet.

Huskeliste:

  • Fodring gennem de forskellige årstider – se fodertabel
  • Varieret fodring
  • Flere fodringer i mindre portioner
  • Stører skal fodres om vinteren!

Koiskopper.dk har et stort udvalg af fiskefoder til alle slags fisk i havedammen