Denne fiskefoder tabel viser nogle omtrentlige forhold mellem koikarpernes længde og vægt. På den måde kan man få en idé om, hvor mange kilo fisk man har, og dermed hvor meget, man cirka skal fodre.

BEMÆRK: Der er stor forskel på hanner og hunner, når de når en vis størrelse og alder, og det skal der tages højde for, når fiskene fodres. Der er også stor forskel på at holde fisk og så at opfodre karper, så de vokser og udvikler sig godt. De fleste havedamsejere vil naturligvis gerne have store og flotte fisk, og så skal de fodres rigeligt uden at overdrive. Kunsten er selvfølgelig at finde den rette balance, og det kan du kun lære ved at prøve dig frem og holde øje med dine fisk.

Fiskens længde i cm Fiskens vægt i gram
10 – 12 20
13 – 15 60
16 – 20 100
21 – 25 150
26 – 30 300
31 – 35 500
36 – 40 750
41 – 45 850 1.000
46 – 50 1.500 1.750
51 – 55 2.000 2.500
56 – 60 2.500 3.000
61 – 65 3.000 3.500
66 – 70 4.000 5.000
71 – 80 5.500 6.500
81 – 90 7.000 9.000
Over 90 8.500

Hanner
12.500

Hunner

                                                             

Fiskefoder mængde i procent af fiskens kropsvægt i forhold til vandets temperatur

I dette skema kan du se det omtrentlige daglige behov en voksen koi har for fiskefoder i forhold til vandets temperatur. Ungfisk i vækst skal have en del mere og her kommer den personlige erfaring og fornemmelse for fiskenes behov til sin ret.

Husk altid på, at filtersystemet skal være dimensioneret så det kan holde en rigtig god vandkvalitet. Det gælder også ved sommerens høje temperaturer, når der er behov for en ekstra kraftig fodring.

10 – 14 °C 0,25 %
15 – 17 °C 0,50 %
18 – 20 °C 0,75 %
21 – 22 °C 1,00 %
23 – 25 °C 1,00 %
26 – 27 °C 0,70 %
over 28 °C 0,50 %

Antal af daglige fodringer i forhold til vandets temperatur

10 – 14 °C 1 gang
15 – 17 °C 2 gange
18 – 20 °C 2 – 3 gange
21 – 22 °C 3 – 4 gange
23 – 25 °C 4 – 5 gange
26 – 27 °C 3 – 4 gange
over 28 °C 2 gange

Eksempel 1: Til en typisk havedam med 10 kg rimeligt udvoksede koi skal du, ved 22 °C fodre med 1% af kropsvægten, dvs. ca. 100 gram foder.
Hvis flokken derimod består af halvvoksne individer, der gerne skulle vokse sig store og flotte, kan du give helt op til 5% af kropsvægten, altså 500 gram om dagen – men det skal gøres af mange omgange.

Eksempel 2: I en lille dam har du typisk 8 koi på ca. 25 cm. Det svarer omtrent til en samlet kropsvægt på 1 kg, som altså betyder at de skal have cirka 10 gram ganget med 2-5 afhængigt af, hvor tæt de er på at være udvoksede.

Super Koi anbefaler, at du benytter et foder af høj kvalitet – f.eks. Koi Special og så supplerer med andre typer af foder tilpasset årstiden – f.eks. Wheatgerm ved lave temperaturer. Du må også meget gerne give sine fisk lidt forskellige godbidder – f.eks. Ikeda.

Huskeliste

  • Tommelfingerregel: fiskefoderet skal være ædt op på få minutter
  •  Sund fornuft ved fodringen – karperne skal være velproportionerede