Vintersikring – efterår og vinter

Når efteråret sætter ind og vinteren nærmer sig, skal man gøre sig lidt overvejelser om vintersikring af havedammen for vinteren.

Læs om:

 • Temperatur og fodring
 • Giftige gasser
 • Plantetjek
 • Løvfald
 • Is på havedammen
 • Rengøring og vandskift
 • Teknisk udstyr og overdækning

Temperatur og fodring

Når temperaturen falder skal man tænke på fiskenes ernæring. I perioden inden temperaturen når ned på ca. 10 ⁰C, skal man anvende et let omsætteligt foder af hensyn til fiskenes fordøjelsessystem og noget lavere stofskifte i det kølige vand. Her en god mulighed foder baseret på hvedekim som f.eks. Wheatgerm.
Husk at stører skal fodres om vinteren. Her vil det normalt være tilstrækkeligt med 1 – 2 gange ugentligt.

Giftige gasser

De forskellige biologiske processer sker langsommere ved lavere temperaturer, men der er stadig masser af gang i mikroorganismerne også i den kolde del af året. Man skal tænke på, at disse helt naturlige processer forbruger ilt og danner nogle giftige gasser, der skal kunne komme væk fra havedammen. Så i perioder med dække af is, er det vigtigt, at man sørger for at holde en våge i isen.

Herved sikres at de forskellige gasser kan komme væk fra havedammen og der kan komme noget ilt til vandet, på den måde kan fiskene overleve i havedammen om vinteren.

Plantetjek

I de fleste havedamme er der forskellige planter og her skal man tjekke om der er nogen af dem, der skal klippes ned eller måske helt fjernes.
Sivagtige planter er ofte gode at lade stå, idet de virker som en slags snorkel, der kan give forbindelse til luften oven over isen. Derved kan de være et supplement til vintersikringen. Rådne og visne plantedele skal fjernes, således de ikke medvirker til at forurene vandet i vinterens løb.
Vær opmærksom på om planterne er af en type, der tåler beskæring inden vinteren. Nogle planter med hule stængler kan let få frostskader, hvis de afskårne stængler fyldes med vand, der fryser til is.

Løvfald

Når træer og buske taber løvet om efteråret, havner der ofte en masse blade i vores damme. Disse blade forringer vandkvaliteten, hvis de ikke bliver fjernet. De blade der evt. bliver tilbage i dammen, bliver mere eller mindre omsat i vinterens løb, men man skal tænke på, at omsat organisk materiale giver grobund og næring til algerne den kommende sæson.
I praksis er det en stor fordel med en skimmer og et løvnet. Skimmeren kan samle en væsentlig del af de blade, der havner på vandoverfladen i efterårets løb. Desuden er den jo rigtig god til at holde vandoverfladen pæn og ren i resten af sæsonen. Løvnettet bruger man ved behov.

Is på havedammen

For at holde en våge åben i isen, kan man bruge en såkaldt ishætte. Det er en flyder lavet af styropor og den fungerer bedst sammen med en luftpumpe. Man placerer ishætten et passende sted i havedammen og monterer en eller flere luftslanger med luftsten under hætten. Luftstenene skal kun hænge ca. 30 cm ned i vandet. Det lunere vand dybere nede i dammen skal ikke påvirkes af luftcirkulationen.
Luftpumpen kan placeres et stykke fra dammen f.eks. i garage, udhus eller filtergrav. Man skal blot være opmærksom på, at der kan dannes kondens i luftslangerne, der kan fryse til is og derved blokere for luftgennemstrømningen. Det er bedst at placere luftslangen på en måde, så den ikke fryser fast i isen. F.eks. ved hjælp af en træliste eller et plasticrør, der monteres over vandoverfladen.

Ishætte

En anden mulighed er en lille cirkulationspumpe monteret under en flyder, en såkaldt    IceFree 20. Her pumpes der en passende mængde vand op under flyderen i vandoverfladen og der holdes på den måde et område åbent for is. En ishætte vil være effektiv ned til ca. – 10 ⁰C og en IceFree 20 vil kunne virke ned til ca. – 20 ⁰C.
Begge disse løsninger øger sikkerheden betragteligt, de er billige i anskaffelse og bruger kun ganske lidt strøm.
En rigtig god mulighed for både at holde en våge åben i havedammen og samtidigt sørge for en biologisk filtrering i vinterperioden, hvor man jo ofte slukker for det egentlige filtersystem er OxyTex fra Oase.

Det er et effektivt supplement til et eksisterende filtersystem i sommerperioden, men også en god og effektiv måde, at sørge for en biologisk omsætning i vinterperioden.

Vandet bliver ganske enkelt holdt renere, man sørger for at der ikke sker nogle uhensigtsmæssige forrådnelsesprocesser i den kolde tid, der bliver holdt en våge åben i isen, når det er et problem og så forbedrer man iltforholdene. Og så koster denne mulighed ikke ret meget i forhold til at skulle passe på sine fisk.
OxyTex består af en stor, rund iltsten og en masse kunstgræs med en kæmpe overflade, hvor der hurtigt sætter sig en masse gavnlige mikroorganismer. Når luft og vand ledes forbi ‘græsset’, bliver vandet både iltet og biologisk renset.
En af disse løsninger bør der være i alle havedamme, hvor der fisk om vinteren.

Rengøring og vandskift

En udskiftning af en del af vandet vil selvfølgelig altid være en fordel, herved bliver næringsstofferne fortyndet og fiskene får en gang frisk vand. Det vil være oplagt at gøre samtidig med en oprensning af dammen. Her er der 2 muligheder, enten at rense i bund eller en lettere rengøring. Vi anbefaler at man med nogle års mellemrum renser helt i bund, hvilket vil sige, at man flytter fiskene over i et midlertidigt bassin og herefter tømmer dammen for vand og rengør den.

(I damme med bunddræn vil dette evt. kunne undlades) I de mellemliggende år er det som oftest tilstrækkeligt at bruge et net og en damstøvsuger. Grene og andre større ting fjernes med et stort net, og det fine slam kan fjernes med en damstøvsuger.

Når man så påfylder nyt vand, er vandskiftet jo ordnet ved samme lejlighed. I mindre damme (op til ca. 3.000 liter), vil det være passende at skifte ca. 1/3 af vandet, lidt mindre kan gøre det ved større damme. I forbindelse med så store vandskift, kan man skåne fiskene (og alle de andre organismer i dammen) ved at tilsætte bassinstart.

Teknisk udstyr og overdækning

Havedammens tekniske udstyr vælger nogle at lade være i drift i vinterens løb. Her kan må så vælge at reducere hastigheden på filterpumpen og slukke for UVC-anlægget. Fordelen ved vinterdrift er, at filtersystemets mikroorganismer bliver holdt i live og så de er klar, når foråret kommer.

Man skal dog være opmærksom på, at mængden af gavnlige mikroorganismer bliver reduceret væsentlig i denne kolde del af året, hvor der ikke fodres. En omrøring af hele dammens volumen vil også kunne køle vandet mere ned end nødvendigt i en periode med isdække.
Hvis man vælger at slukke for udstyret, bør man som minimum dræne filterbeholdere og UVC-anlæg. Pumper og springvand kan man tage ind til rengøring og smøring af diverse o-ringe.

Man kan selvfølgelig også vælge at tage hele filteranlægget ind i garagen eller hvor der nu måtte være plads. Om foråret vil det altid være en fordel at tilføre og aktivere mikroorganismerne ved tilsætning af f.eks. Biostart.
Man kan vælge at afdække havedammen helt eller delvis for på den måde at holde på varmen.

Her kan der vælges flere typer af materialer. Sørg for at en del af dammen dækkes med bobleplast eller et andet gennemsigtigt materiale, således at fiskene får lys og en normal døgnrytme også selvom de er i en dvaletilstand.
Skulle der komme en periode med så meget is, at den er “selvbærende”, kan man fjerne lidt vand, således der dannes et isolerende luftlag mellem isen og vandoverfladen.

Huskeliste:

 • Hav efterårsfoder klar
 • Brug en skimmer og undgå for meget slam
 • Brug løvnet
 • Støvsug dammen, så den er rimeligt ren inden vinteren
 • Skift en passende del af vandet

Alt til vintersikring kan du finde på Koishopper