5 gode råd til vintersikring af havedammen

1. Hold øje med temperaturen, så du kan have det rigtige foder klar. Når vandtemperaturen falder til ca. 12-13 grader, skal du skifte foder. Karperne kan fodres ned til 8-10 °C, herefter stopper du fodringen og lader filtersystemet køre i 1–2 uger, så det sidste kan blive omsat. Guldfisk kan fodres ned til 6°C. Stør skal fodres 1-2 gange om ugen hele vinteren.

2. Sørg for at dammen er rimeligt ren inden vinteren. Fjern blade (brug gerne løvnet og skimmer), støvsug havedammen, så der ikke ligger et lag slam i bunden. I denne forbindelse skiftes der 25-30 % af vandet.

3. Lige pludselig kan det blive rigtigt koldt og der kan komme is på dammen. Derfor skal du have udstyret klar, så du kan holde en våge i isen. Når det først er for sent, kan det koste både fisk og penge.

4. Naturligvis skal havedammens tekniske udstyr kontrolleres og gøre klar til vinteren. Hvis du vælger at lade filtersystemet køre hele året, skal der sandsynligvis skrues ned for hastigheden og måske skal pumpen flyttes op i nærheden af overfladen. Vælger du at stoppe for teknikken i vinterens løb, skal filterbeholder og UVC-enhed som minimum drænes for vand, men gerne stilles væk for vinteren i rengjort stand.

5. Læs mere om vintersikring nedenfor og kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål! Sammen kan vi sørge for den bedst mulige overvintring af vores skønne fisk i havedammen.

Vintersikring af havedammen – efterår og vinter

Når efteråret sætter ind og vinteren nærmer sig, skal du gøre dig overvejelser om vintersikring af havedammen for vinteren. I denne artikel kan du læse om følgende:

 • Temperatur og fodring
 • Giftige gasser
 • Plantetjek
 • Løvfald
 • Is på havedammen
 • Rengøring og vandskift
 • Teknisk udstyr og overdækning

Nederst på siden har vi lavet en oversigt over de nævnte produkter med links til vores webshop, hvis du har lyst til at læse mere om dem.

Vandtemperatur og fiskefodring

Når temperaturen falder skal du tænke på fiskenes ernæring. I perioden inden temperaturen når ned på ca. 12-13 ⁰C, skal du anvende et let omsætteligt foder af hensyn til fiskenes fordøjelsessystem og noget lavere stofskifte i det kølige vand. Her en god mulighed foder baseret på hvedekim som f.eks. Wheatgerm fiskefoder.
Husk at stør skal fodres om vinteren. Her vil det normalt være tilstrækkeligt med 1 – 2 gange ugentligt.


Vintersikring WHEATGERM
Klik og læs mere om wheatgerm foder her

Skadelige gasser i havedammen

De forskellige biologiske processer sker langsommere ved lavere temperaturer, men der er stadig masser af gang i mikroorganismerne også i den kolde del af året. Disse naturlige processer forbruger ilt og danner nogle skadelige gasser, der skal kunne komme væk fra havedammen. Så i perioder med dække af is, er det vigtigt, at du sørger for at holde en våge i isen. Herved sikres at de forskellige gasser kan komme væk fra havedammen og der kan komme noget ilt til vandet, på den måde kan fiskene overleve i havedammen om vinteren.


Vandplantetjek om vinteren

I de fleste havedamme er der forskellige planter og her skal du tjekke om der er nogen af dem, der skal klippes ned eller måske helt fjernes.
Sivagtige planter er ofte gode at lade stå, idet de virker som en slags snorkel, der kan give forbindelse til luften oven over isen. Derved kan de være et supplement til vintersikringen. Rådne og visne plantedele skal fjernes, således de ikke medvirker til at forurene vandet i vinterens løb.
Vær opmærksom på, om planterne er af en type, der tåler beskæring inden vinteren. Nogle planter med hule stængler kan let få frostskader, hvis de afskårne stængler fyldes med vand, der fryser til is.
Et meget praktisk stykke værktøj er en lang saks til at trimme planterne med. Vælg gerne en damsaks af god kvalitet.

Beskæresaks til havedammen
Klik her og læs mere om den smarte beskæresaks

Løvfald i havedammen

Når træer og buske taber løvet om efteråret, havner der ofte en masse blade i havedammen. Disse blade forringer vandkvaliteten, hvis de ikke bliver fjernet. De blade der evt. bliver tilbage i dammen, bliver mere eller mindre omsat i vinterens løb, men omsat organisk materiale giver grobund og næring til algerne den kommende sæson.
I praksis er det en stor fordel med en skimmer og et løvnet. Skimmeren kan samle en væsentlig del af de blade, der havner på vandoverfladen i efterårets løb. Desuden er den jo rigtig god til at holde vandoverfladen pæn og ren i resten af sæsonen. Løvnettet bruger du ved behov.

velda loevnet til havedam
Klik og læs mere om løvnettet

Is på havedammen

For at holde en våge åben i isen, kan du bruge en såkaldt ishætte. Det er en flyder lavet af styropor og den fungerer bedst sammen med en luftpumpe. Du placerer ishætten et passende sted i havedammen og monterer en eller flere luftslanger med luftsten under hætten. Luftstenene skal kun hænge ca. 30 cm ned i vandet. Det lunere vand dybere nede i dammen skal ikke påvirkes af luftcirkulationen.
Luftpumpen kan placeres et stykke fra dammen f.eks. i garage, udhus eller filtergrav. Du skal blot være opmærksom på, at der kan dannes kondens i luftslangerne, der kan fryse til is og derved blokere for luftgennemstrømningen. Det er bedst at placere luftslangen på en måde, så den ikke fryser fast i isen. F.eks. ved hjælp af en træliste eller et plasticrør, der monteres over vandoverfladen.

Isfriholder til havedam

Ishætte holder et hul isfrit

En anden mulighed er en lille cirkulationspumpe monteret under en flyder, en såkaldt    IceFree 4 Seasons Her pumpes der en passende mængde vand op under flyderen i vandoverfladen og der holdes på den måde et område åbent for is. En ishætte vil være effektiv ned til ca. –10 ⁰C og en IceFree 20 vil kunne virke ned til ca. –20 ⁰C.
Begge disse løsninger øger sikkerheden betragteligt, de er billige i anskaffelse og bruger kun ganske lidt strøm.

En rigtig god mulighed for både at holde en våge åben i havedammen og samtidigt sørge for en biologisk filtrering i vinterperioden, hvor man jo ofte slukker for det egentlige filtersystem er OxyTex fra Oase.

Det er et effektivt supplement til et eksisterende filtersystem i sommerperioden, men også en god og effektiv måde, at sørge for en biologisk omsætning i vinterperioden.

Vandet bliver ganske enkelt holdt renere, du sørger for at der ikke sker nogle uhensigtsmæssige forrådnelsesprocesser i den kolde tid, der bliver holdt en våge åben i isen, når det er et problem og så forbedrer du iltforholdene. Og så koster denne mulighed ikke ret meget i forhold til at skulle passe på sine fisk.


OxyTex består af en stor, rund iltsten og en masse kunstgræs med en kæmpe overflade, hvor der hurtigt sætter sig en masse gavnlige mikroorganismer. Når luft og vand ledes forbi ‘græsset’, bliver vandet både iltet og biologisk renset.
En af disse løsninger bør der være i alle havedamme, hvor der fisk om vinteren.

Rengøring og vandskift i dammen

En udskiftning af en del af vandet vil selvfølgelig altid være en fordel, herved bliver næringsstofferne fortyndet og fiskene får en gang frisk vand. Det vil være oplagt at gøre samtidig med en oprensning af dammen. Her er der 2 muligheder, enten at rense i bund eller en lettere rengøring. Vi anbefaler, at du med nogle års mellemrum renser helt i bund, hvilket vil sige, at du flytter fiskene over i et midlertidigt bassin og herefter tømmer dammen for vand og rengør den.

(I damme med bunddræn vil dette evt. kunne undlades) I de mellemliggende år er det som oftest tilstrækkeligt at bruge et net og en damstøvsuger. Grene og andre større ting fjernes med et stort net, og det fine slam kan fjernes med en damstøvsuger.

Det er en fordel at tilføre SediFree efter rengøringen. Det indeholder gavnlige bakterier, som nedbryder de sidste partikler og små urenheder i vandet.

Indholdet af iltgranulat synker ned på bunden og tilfører ilt og det gør nedbrydningsprocessen mere effektiv.

Når du så påfylder nyt vand, er vandskiftet jo ordnet ved samme lejlighed. I mindre damme (op til ca. 3.000 liter), vil det være passende at skifte ca. 1/3 af vandet, lidt mindre kan gøre det ved større damme. I forbindelse med så store vandskift, kan man skåne fiskene (og alle de andre organismer i dammen) ved at tilsætte bassinstart.

Teknisk udstyr og overdækning

Havedammens tekniske udstyr vælger nogle at lade være i drift i vinterens løb. Her kan du så vælge at reducere hastigheden på filterpumpen og slukke for UVC-anlægget. Fordelen ved vinterdrift er, at filtersystemets mikroorganismer bliver holdt i live og så de er klar, når foråret kommer.

Du skal dog være opmærksom på, at mængden af gavnlige mikroorganismer bliver reduceret væsentlig i denne kolde del af året, hvor der ikke fodres. En omrøring af hele dammens volumen vil også kunne køle vandet mere ned end nødvendigt i en periode med isdække.
Hvis du vælger at slukke for udstyret, bør du som minimum dræne filterbeholdere og UVC-anlæg. Pumper og springvand kan du tage ind til rengøring og smøring af diverse o-ringe.

Du kan selvfølgelig også vælge at tage hele filteranlægget ind i garagen eller hvor der nu måtte være plads. Om foråret vil det altid være en fordel at tilføre og aktivere mikroorganismerne ved tilsætning af f.eks. Biostart. Hvis du har en UVC-enhed, så bør du vente med tænde for den til efter en uge efter du har tilsat Biostart.
Du kan vælge at afdække havedammen helt eller delvis for på den måde at holde på varmen.

Her kan der vælges flere typer af materialer. Sørg for at en del af dammen dækkes med bobleplast eller et andet gennemsigtigt materiale, således at fiskene får lys og en normal døgnrytme også selvom de er i en dvaletilstand.
Skulle der komme en periode med så meget is, at den er “selvbærende”, kan du fjerne lidt vand, således der dannes et isolerende luftlag mellem isen og vandoverfladen.

Huskeliste:

 • Hav efterårsfoder klar
 • Brug en skimmer og undgå for meget slam
 • Brug løvnet
 • Støvsug dammen, så den er rimeligt ren inden vinteren
 • Skift en passende del af vandet

Alt til vintersikring kan du finde på Koishopper

Se omtalte produkter i vores webshop

Wheatgerm Fiskefoder

Se på koishopper.dk

Flexicut 2i1 saks

Se på koishopper.dk

Luftpumpe til havedammen

Se på koishopper.dk

Støvsuger til havedam

Se på koishopper.dk

Luftpumpe til havedammen

Se på koishopper.dk

Skimmer til havedam

Se på koishopper.dk

Isfriholder til havedam

Se på koishopper.dk