Hvordan finder du en utæthed i havedammen og hvordan reparerer du din havedamsfolie?

Hvis havedammen pludseligt taber vand hurtigere end sædvanligt, kan det være at den er blevet utæt eller at vandet løber over kanten et sted. På en luftig sommerdag kan der fordampe helt op til 1 cm i døgnet uden at det betyder at en utæt havedam. Nogle faktorer forstærker fordampningen, for eksempel åløb, springvand og et vandfald.

I en dam hvor vandstanden pludseligt falder meget, kan man prøve at mærke efter rundt langs hele dammens kant (husk evt. åløb!), for at se om folien er sunket så vandet derfor løber ud i haven – nogle gange kan det ikke ses, men det er nemt at mærke, for jorden er svampet og fugtig. Sådan et utilsigtet afløb ses som regel i forbindelse med nyanlagte damme, og det skyldes ofte at jorden langs kanten ikke er blevet stampet tilstrækkeligt. Heldigvis er det ikke så svært at rette op på, men det kræver en vis erfaring. Kontakt os, så giver vi gerne råd og vejledning om hvordan man kan gøre.

Er kanten i orden, bør du undersøge slangerne og samlingerne mellem de forskellige enheder.

Hul i bassinfolien

Er kanten og slangerne i orden, kan der være hul i folien, og det skal selvfølgelig findes, før man kan gøre noget ved det. Hvis man har et åløb, så start med at slukke pumpen eller flyt returvandet ned til havebassinet. Hvis vandspejlet stabiliserer sig, findes utætheden et sted i åløbet eller i slangen der fører returvandet. Flyt returlangen til den nederste del af åløbet og start pumpen igen. Hvis vandspejlet et stabilt efter en dag eller to, flyttes slangen et stykke op af åløbet. På et tidspunkt vil vandet begynde at synke igen og så ved du hvor i åløbet folien er sunket eller der er hul. Hvis man har gravet returslangen ned, er det nemmest at købe et lille stykke slange, der er til at flytte rundt med.

Kan man udelukke en utæthed i returslange, åløb eller vandfald, så lader man vandstanden i havebassinet falde, indtil den ikke synker længere – hullet vil så være et sted rundt i vandkanten. En effektiv måde at finde hullet på er at skrubbe med en skuresvamp hele vejen rundt langs vandlinjen og et par cm højere.

Reparation af folie i havedammen

De fleste moderne folier kan heldigvis lappes, men først skal årsagen til utætheden selvfølgelig fjernes – det er typisk en sten, trærod eller lignende under den gamle folie. Vil man lægge ny folie i dammen, og man vælger at lade den gamle folie ligge, er det meget vigtigt at man prikker huller rundt omkring i bunden på den gamle folie, således at der ikke kan dannes vandlommer imellem den gamle og den nye folie. Vandlommer ses som store bobler/buler i bunden af havedammen. Husk også at fjerne alle småsten m.m. imellem den gamle og nye folie så der ikke opstår huller i den nye folie.

Find lim og lappegrej her

Huskeliste:

  • Find ud af hvilken folietype, der er anvendt i havedammen
  • Spørg forhandleren til råd ang. lim og fremgangsmåde
  • Besøg vores butik Superkoi i Roskilde

Bassinfolie guide fra Super Koi

Sådan udregner du størrelsen på bassinfolie

Super koi’s folie er det stærkeste og mest fleksible gummifolie på markedet. Vi har et stort udvalg af bassinfolie / havedamsfolie til din havedam.
Koishoppers bassinfolie er et miljøvenlige folie uden giftstoffer.
Se bassinfolier på Koishopper.dk