Hornblad

Ceratophyllum demersum

Tornfrøet hornblad som denne art hedder, er en meget simpel plante at dyrke. Den trives både i stillestående vand og på områder med let bevægelse. De lange skud med en mængde sideskud kan danne store buskede tæpper, hvor fiskeyngel og smådyr kan finde skjulesteder. Den er god som en ekstra iltkilde, specielt hvis den får masser af lys, dog kan den godt trives under ret skyggede forhold. Man behøver ikke at være nervøs for, at planten breder sig for meget, da den er meget let at fjerne fra dammen. Den biomasse man herved får væk fra sin havedam, er med til at holde overskuddet af næringsstoffer nede.

Se mere

Forrige/næste produkt

Information

 

Tornfrøet hornblad som denne art hedder, er en meget simpel plante at dyrke. Den trives både i stillestående vand og på områder med let bevægelse. De lange skud med en mængde sideskud kan danne store buskede tæpper, hvor fiskeyngel og smådyr kan finde skjulesteder. Den er god som en ekstra iltkilde, specielt hvis den får masser af lys, dog kan den godt trives under ret skyggede forhold. Man behøver ikke at være nervøs for, at planten breder sig for meget, da den er meget let at fjerne fra dammen. Den biomasse man herved får væk fra sin havedam, er med til at holde overskuddet af næringsstoffer nede.

Latin

Ceratophyllum demersum

Placering

,

Zone