Græskarpe

 

 

 

 

Se mere

Forrige/næste produkt

Information

Græskarpen forekommer naturligt i østasiatiske søer og floder. Det er en meget vigtig dambrugsfisk i den del af verden, men på vores breddegrader er det den vegetariske levevis, der gør den efterspurgt. Arten kan blive over 1 meter lang og veje over 30 kg. I vores havedamme vil den ikke blive nær så stor, men man skal dog være opmærksom på, at den med tiden kan få en betragtelig størrelse. Den yngler opstrøms i større floder i vand med god bevægelse og ret høje temperaturer, så den vil ikke yngle i Danmark. Græskarpen er kendt for sin store appetit på vandplanter og trådalger, og den kan være en stor hjælp til bekæmpelse af trådalger. Den kan æde en plantemængde på mere end dens egen kropsvægt i døgnet. Plantematerialet bliver ikke omsat særligt effektivt i dens tarmsystem, derfor skal man sørge for et kraftigt filtersystem, hvis man har flere individer. Arten trives bedst i en flok. Den findes i både en guld- og en albinoform. Husk at den ikke må udsættes i naturen, hvis man på et tidspunkt ønsker at komme af med græskarperne.

Latin

Ctenopharyngodon idella