Solaborre – Bemærk invasiv art!

Solaborren er på invasiv-listen og må ikke forhandles mere.

Se mere

Forrige/næste produkt

Information

Lepomis-slægten omfatter en række nærtstående arter, men det er dog almindelig solaborre (L. gibbosus), vi normalt ser i handelen. Den bliver hos os op til ca. 20 cm, men oftest mindre. Det drejer sig om en meget farvestrålende art med en spændende yngleadfærd: Hannerne danner territorier, og graver gruber i bunden, hvor de meget ivrigt passer æg og unger. Hannerne kan endda hente unger tilbage til gruben i den første periode af deres liv. Adfærden kan selvfølgelig bedst ses hvis man anlægger et fladbundet område med ret lavt vand. Solaborren er kendt for angiveligt at æde karpelus og er derfor bl.a. udsat i en del put-and-take-søer, men den anses som uønsket i naturlige vande og må ikke udsættes i naturen. Den er let at fodre og tager villigt forskellige fodertyper både fra overfladen og fra bunden.
Solaborrer er kommet på invasiv-listen og må ikke forhandles mere. Det giver god mening, da den med al sandsynlighed kan forårsage store skader i vores natur!

Latin

Lepomis gibbosus