Sølvkarpe

Sølvkarpen kan være med til at begrænse de svævende grønalger. Trives bedst i en lille flok.

Se mere

Forrige/næste produkt

Information

Sølvkarpen hører hjemme i det østlige Asien og er en af verdens vigtigste dambrugsfisk. I vores del af verden bliver der lavet forsøg med at anvende arten til algebekæmpelse, da den bl.a. lever af at filtrere svævende alger fra vandet. Den har medført meget store problemer rundt omkring i verden, hvor man har udsat den. Her i Danmark kan den ikke yngle, men den må alligevel ikke udsættes i naturen. Den kan blive 150 cm lang og veje op til 50 kg. I vores havedamme kan den leve i årevis uden at blive alt for stor. Har man mange svævende alger og vil forsøge sig med et alternativ til UVC-belysning, kan sølvkarpen være en mulighed. Den trives bedst i en lille flok.

Latin

Hypophthalmichthys molitrix