Grundling

Grundlingen er en lille hjemmehørende art,der en gang i mellem dukker op i handelen.

Se mere

Forrige/næste produkt

Information

Grundlingen er en lille hjemmehørende art, der sjældent bliver mere end 13 – 15 cm. Den trives fortrinligt i selv ganske små havedamme, og er med til at holde bunden ren for foderrester og andet spiseligt. Der ses ret hyppigt opdræt rundt omkring i damme, og man vil her ofte se små grupper af ungfisk svømme rundt på lavt vand langs kanten. I meget varme perioder er det en fordel at belufte vandet, så man sikrer at iltindholdet er tilstrækkeligt højt. Den naturlige fødesøgning foregår ved bunden, og man kan derfor benytte små synkende foderpiller, men den kan vænnes til at tage foder ved overfladen. Den går ikke i dvale i modsætning til flere af de andre arter, derfor skal den fodres lidt i vinterens løb. Hvis der er myggelarver i dammen, vil grundlingen spise af dem.
En af de få arter man kan forsøge at holde i en dam med padder.

Latin

Gobio gobio