Alger og trådalger generelt

Alger i havedammen
Et eksempel på en dam, der er helt grøn af svævealger og ingen fryd for øjet

Man kommer man ikke uden om at tale om alger i forbindelse med havedamme. Godt nok er alger en del af grundlaget for livet her på jorden, men hvis, eller rettere når, de dukker op i vores damme, er de som regel bare grundlag for frustrationer. Derfor denne lille vejledning.

Der findes tusindvis af forskellige algearter, og de forekommer helt bogstaveligt overalt på jorden. Alger er egentlig planter, der både findes som en- og flercellede former. De kan være mikroskopiske, men nogle af de flercellede kan blive flere meter lange; det kender vi som trådalger i vores havedamme.

Forskellige typer af alger der kan forekomme i havedammen

I havedamme er det særligt de såkaldte grønalger, der kan være problematiske. De findes bl.a. som svævende alger, der kan gøre vandet helt grønt og uigennemsigtigt og som trådalger i forskellige former. De trives bedst i næringsrigt vand og det skal man selvfølgelig tænke over, når de skal begrænses.
Kiselalger er en anden meget stor gruppe af alger, der også er ganske almindelige i vores damme. De trives når der er ekstra meget silikat i vandet, det vil som regel sige om foråret.
Grupperne af gulalger og furealger giver sjældent problemer i forbindelse med havedamme.
Så findes der en gruppe, der tidligere blev kaldt blågrønalger, men da de hører til bakterierne, bør de kaldes cyanobakterier. De kan både findes svævende i vandet og i sammenvoksede belægninger, der nærmest kan ligne et lag af blågrønt filt. De skaber oftest problemer i næringsrigt vand med et stort indhold af fosfor. Hvis forekomsten er meget stor, kan de danne giftige stoffer.

Som andre planter, har også algerne brug for kvælstof, fosfor og kulstof. Kvælstoffet (nitrat) kommer hovedsageligt fra nedbrydningen af det organiske materiale i dammen, og det er derfor også slutproduktet i vores biologiske filtre. Fosfor kommer mest fra nedbrudte plantedele, foderrester og fiskenes afføring. Kulstof kommer fra dyr og planters respiration, nedbrudt organisk materiale samt fra luften. Det vil sige at grundlaget for alger er til stede i alle havedamme.

Bekæmpelse af de svævende grønalger

Man kan komme de svævende grønalger til livs på flere forskellige måder. Direkte bekæmpelse, hvor fisk æder algerne, er svær i praksis. Både sølvkarper og regnløjer æder svævende alger, muslinger kan filtrere alger fra vandet, men der skal andre midler i brug, hvis det skal være effektivt. Mekanisk filtrering af vandet kan principielt være en fin idé, men her skal der bruges meget fine filtersvampe eller lignende og en kraftig pumpe og dermed en høj gennemstrømning. Problemet ved denne filtrering er, at filteret skal renses meget ofte.

UVC til havedammen
UVC-enhed til bekæmpelse af svævealger i havedammen

Den bedste metode er at anvende en UVC-enhed i forbindelse med filteret. Her pumper man det grønne , algeholdige, vand forbi et UVC-rør, der med ultraviolet stråling ødelægger algernes mulighed for at formere sig. Da UVC-lys er skadeligt, sidder lysrøret placeret i en lystæt enhed, så det kun er vandet (og algerne), der bliver belyst. Man skal vedligeholde sin UVC-enhed med regelmæssig rengøring, og UVC-røret skal også udskiftes regelmæssigt (gerne om foråret), så effektiviteten er i top. Se efter om røret lyser på anlæggets kontrolmulighed, og husk at rense kvartsglasset.

Bekæmpelse af trådalger

Der kan forekomme flere typer grønne trådalger i vores damme. De lange grønne tråde kan ofte fjernes delvis mekanisk f.eks. med håndkraft, en rive uden skarpe kanter (vi skal passe på vores folie) eller med et net. Nogle typer danner bobler og samles ofte i klumper ved overfladen, disse kan samles sammen med et net. Algerne trives dårligere, hvis de får konkurrence fra havedammens planter. Det kan både være i form af skygge f.eks. fra nøkkerosernes store blade og i form af konkurrence om næringsstofferne fra hurtigtvoksende planter. Fisk som græskarper og rudskaller kan æde en hel del alger og kan afhjælpe problemet i et vist omfang

Alger og trådalger i havedammen
Her ses strukturen i trådalgerne meget tydeligt

Har man en naturnær dam med ingen eller ganske få fisk og masser af planter og måske både et vandløb og et rodzoneanlæg, så vil algerne sjældent være et problem, men langt de fleste af os, har jo masser af flotte fisk i vores damme og dermed rigeligt med næring til algerne. I den situation bør man anvende et af de effektive algemidler der findes. Produkterne virker ved at forbedre vandkvaliteten og sørger for, at algerne ikke trives
Her kan vi anbefale Trådalgestop, SK-60 m.fl. Bemærk det nye meget roste produkt SK-80, der vil være en glimrende hjælp for de fleste.
Algerne går til grunde af behandlingen og derfor vil filtersystemet i en periode blive ekstra belastet, så husk at sikre at der er rigelig ilt i vandet og at rense filteret, ellers kommer problemet hurtigt igen.

Huskeliste:

  • Find ud af hvilken type alger det drejer sig om
  • Kontrollér om UVC-røret lyser og husk årlig udskiftning
  • Rens kvartsglasset
  • Rens filter efter endt behandling