Dammuslinger

Dammuslinger lever som filtratorer og kan være med til at holde dammens vand klart ved at æde de svævende grønalger.

Se mere

Forrige/næste produkt

Information

Dammuslinger lever som filtratorer og kan være med til at holde dammens vand klart ved at æde de svævende grønalger. Du kan opnå en synlig forbedring ved at holde
10 – 20 individer per 1.000 liter vand i havedammen.
Muslingerne kan blive op til 20 år gamle.

Læs mere om Dammuslinger her

Latin

Anodonta cygnea