Smalbladet dunhammer

Smalbladet dunhammer

Typha angustifolia

Blomstrer: Juni
Zone: Zone 3
Ikke på lager
Placering: Sol

Beskrivelse:

Smalbladet dunhammer kan blive ret høj, i visse tilfælde over 2 m. Selvom det er en kraftigt voksende art, der ynder velgødet jord, breder den sig ikke så voldsomt. Den er robust og vinterhårdfør.