Regnbueelritse

Notropis chrosomus

Størrelser på lager: 5 - 8 cm

Den nordamerikanske regnbueelritse (rainbow shiner) bliver 5–8 cm lang, og kræver derfor ikke ret meget plads. Den ses ikke så tit i handlen (endnu!), men den et fint supplement til en lille havedam. Den sætter pris på lidt bevægelse i vandet, og trives bedst i en god flok på mindst 10 individer. Den er altædende, men skal selvfølgelig have foder der passer til dens størrelse. Ved temperaturer under 10 °C trives arten dårligt, så om efteråret bør man tage man fiskene ind og lade dem overvintre i et uopvarmet akvarium. De kan så sættes ud igen, når vandet i dammen kommer over de 10 °C igen.
Her skal det dog bemærkes,at der efterhånden er flere eksempler på, at arten har klaret sig fint hen over vinteren i tilfrosne havedamme, så det kan sagtens give mening, at forsøge sig med hold af regnbueelritser udendørs hele året rundt. De ovennævnte
10 °C skal nok tages med et gran salt…
regnbueelritse
Regnbueelritser i leg