Næse

Chondrostoma nasus

Størrelser på lager: Ingen på lager

Næsen er en europæisk art, der jævnligt ses udbudt til salg i havecentre. Den findes ikke naturligt i Danmark. Den kan blive op til 50 cm, men i vores damme kun 20 – 30 cm. Denne art tager villigt korte trådalger, så den er en god hjælp til at holde algerne på bassinfolie, sten og dekorationer nede. Man bør anskaffe sig en lille flok på f.eks. 6 – 10 individer. I naturen forekommer den i strømmende vand, så den foretrækker god vandbevægelse i havedammen. I perioder med meget varmt vejr bør man sikre iltindholdet med en supplerende luftpumpe. Næsen tager både foderpiller fra vandoverfladen og synkende foder.