Guldsuder – Suder

Tinca tinca

Størrelser på lager: 11 - 13 cm

Suderen er en hjemmehørende art, der findes i en gul, orange og (sjældent) hvid variant, ofte med nogle sorte pletter, som kaldes for guldsuder. Den kan blive op til 70 cm i naturen, men i vores havedamme er den normalt meget mindre, og man kan sagtens holde en lille flok, selv i en mindre dam. Det er en langsomt voksende art, som først yngler når de er 5-6 år gamle inden de yngler – og de yngler kun sjældent i havedamme. Suderen er mest aktiv i skumringen, og den søger gerne føde på dammens bund, og foretrækker derfor synkende foder. Den kan, udover at være en dekorativ fisk, rode op i dammens bund, så filteret lettere får fat i bundfaldet. Dermed er den med til at holde dammen ren.