Dammuslinger

Anodonta cygnea

Størrelser på lager: På lager i størrelsen 8 - 12 cm

Dammuslinger lever som filtratorer og kan være med til at holde dammens vand klart ved at æde de svævende grønalger. Man kan opnå en synlig forbedring ved at holde
10 – 20 individer per 1.000 liter vand i havedammen.

Muslingerne kan blive op til 20 år gamle.

SK-23-06-005

 

 

 

Her kan man se muslingens “sugerør”