Dammuslinger

Anodonta cygnea

Størrelser på lager: Ingen på lager

Dammuslinger lever som filtratorer og kan være med til at holde dammens vand klart ved at æde de svævende grønalger. Man kan opnå en synlig forbedring ved at holde
10 – 20 individer per 1.000 liter vand i havedammen.

Muslingerne kan blive op til 20 år gamle.

SK-23-06-005

 

 

 

Her kan man se muslingens “sugerør”