OxyTex CWS (Clear Water System)

Fremhævet

 

OxyTex CWS er en nytænkende måde at kombinere beluftning og et effektivt supplement til den øvrige biologiske filtrering i havedammen. Det er også fremragende til vintersikring.

OxyTex består af en stor, rund iltsten og et plantelignende filtermateriale der ligner græs ganske fint. Dette meget holdbare filtermateriale har en kæmpestor overflade på flere m², hvori der meget hurtigt etableres en film af gavnlige mikroorganismer. Man sætter ganske enkelt en luftpumpe til systemet og så vil den opadstigende luftstrøm sørge for, at der ledes masser af vand forbi de nyttige bakterier på filteroverfladen af OxyTex-enheden.
OxyTex kan både benyttes som et supplement til det eksisterende filtersystem – her kan man få helt op til 25% mere filtereffekt – og som en særdeles effektiv vintersikring.
Om vinteren er mængden af slam og forurening selvfølgelig mindre end i højsæsonen, hvor der fodres en masse. Men der sker hele tiden en vis omsætning af kvælstof og fiskenes respiration giver også skadelige stoffer i vandet. Derfor er det meget vigtig, at der bliver holdt en isfri våge i perioder med frostvejr. Således de giftige gasser kan komme ud af vandet og man kan sikre et højt indhold af ilt.
Dette kan lade sig gøre på flere måder, men OxyTex er den førende, når man samtidigt gerne vil have en supplerende filtrering uden at det egentlige filtersystem skal være tilkoblet. Man skal spare mange penge til strøm i vinterens løb, når det kun er de nødvendige tekniske ting, der er i funktion.

Bemærk i øvrigt at ydeevnen i kombination med et eksisterende filter øger ydeevnen og derved også klartvandsgarantierne betragteligt.

Man kan selvfølgelig købe OxyTex både som en separat enhed og i kombination med en luftpumpe. Skal man alligevel til at anskaffe en luftpumpe er der lidt at spare ved køb af et sæt. Har man allerede en god pumpe, er det blot at købe den ønskede model af OxyTex.

Se mere her

Gratis vandtest

I weekenden d. 8. og 9. september 2018 vil vi gerne tilbyde jer et gratis tjek af vandet fra havedammen. Ofte kan man med enkle tiltag forbedre trivslen hos fiskene og måske også få filtersystemet til at være endnu mere effektivt.


Det nye professionelle test-lab fra Colombo er en rigtig fin måde, at få kontrolleret mange forskellige parametre.

Det kan anbefales at have sådan et sæt parat blandt tilbehøret til havedammen.
På den måde kan kan man altid lige tjekke om alt er som det skal være her og nu!

Lige nu superfint tilbud hvor du sparer
kr. 100,-  Se mere her

AUKTION

Lørdag d. 8. september 2018 holder vi auktion over nogle superflotte fisk og forskellige varer.
Kom og gør et rigtigt godt kup.

Vi starter kl. 14:00 – Vel mødt!

Koi fra 15 cm og opefter. Vi har også guldfisk på auktion.
Her er et par eksempler på koi (+40 cm) på auktionen

 

 

KOI-FESTIVAL

Lørdag d.16. juni kl. 10.00 til 21.30 holder vi koi-festival. En dag med en masse Supertilbud, foredrag og meget mere. Vi vil gerne invitere jer allesammen til en dag hvor alt går i fisk! I vores nyhedsbrev kan man læse mere om dagen
Nyhedsbrev om Koi-festival

 

Tilbageblik på sæson 2017

Det har været spændende sæson med massere af oplevelser. Her har vi samlet de 3 største events vi har holdt i årets løb. Vi har deltaget på CPH Garden, vi har haft aftenåbent og spredt (u)hygge til Halloween. Her er nogle små videoer…

 

 

 

Vintersikring – Sådan holder du fisk i havedammen om vinteren

Vintersikring – efterår og vinter

Når efteråret sætter ind og vinteren nærmer sig, skal man gøre sig lidt overvejelser om sikringen af havedammen for vinteren.

Læs om:

 • Temperatur og fodring
 • Giftige gasser
 • Plantetjek
 • Løvfald
 • Is på havedammen
 • Rengøring og vandskift
 • Teknisk udstyr og overdækning

Temperatur og fodring

Når temperaturen falder skal man tænke på fiskenes ernæring. I perioden inden temperaturen når ned på ca. 10 ⁰C, skal man anvende et letomsætteligt foder af hensyn til fiskenes fordøjelsessystem og noget lavere stofskifte i det kølige vand.Her en god mulighed foder baseret på hvedekim som f.eks. Wheatgerm.
Husk at stører skal fodres om vinteren. Her vil det normalt være tilstrækkeligt med 1 – 2 gange ugentligt.

Giftige gasser

De forskellige biologiske processer sker langsommere ved lavere temperaturer, men der er stadig masser af gang i mikroorganismerne også i den kolde del af året. Man skal tænke på, at disse helt naturlige processer forbruger ilt og danner nogle giftige gasser, der skal kunne komme væk fra havedammen. Så i perioder med dække af is, er det vigtigt, at man sørger for at holde en våge i isen.

Herved sikres at de forskellige gasser kan komme væk fra havedammen og der kan komme noget ilt til vandet, på den måde kan fiskene overleve i havedammen om vinteren.

Plantetjek

I de fleste havedamme er der forskellige planter og her skal man tjekke om der er nogen af dem, der skal klippes ned eller måske helt fjernes.
Sivagtige planter er ofte gode at lade stå, idet de virker som en slags snorkel, der kan give forbindelse til luften oven over isen. Derved kan de være et supplement til vintersikringen. Rådne og visne plantedele skal fjernes, således de ikke medvirker til at forurene vandet i vinterens løb.
Vær opmærksom på om planterne er af en type, der tåler beskæring inden vinteren. Nogle planter med hule stængler kan let få frostskader, hvis de afskårne stængler fyldes med vand, der fryser til is.

efterår 2

Løvfald

Når træer og buske taber løvet om efteråret, havner der ofte en masse blade i vores damme. Disse blade forringer vandkvaliteten, hvis de ikke bliver fjernet. De blade der evt. bliver tilbage i dammen, bliver mere eller mindre omsat i vinterens løb, men man skal tænke på, at omsat organisk materiale giver grobund og næring til algerne den kommende sæson.
I praksis er det en stor fordel med en skimmer og et løvnet. Skimmeren kan samle en væsentlig del af de blade, der havner på vandoverfladen i efterårets løb. Desuden er den jo rigtig god til at holde vandoverfladen pæn og ren i resten af sæsonen. Løvnettet bruger man ved behov.

Is på havedammen

For at holde en våge åben i isen, kan man bruge en såkaldt ishætte. Det er en flyder lavet af styropor og den fungerer bedst sammen med en luftpumpe. Man placerer ishætten et passende sted i havedammen og monterer en eller flere luftslanger med luftsten under hætten. Luftstenene skal kun hænge ca. 30 cm ned i vandet. Det lunere vand dybere nede i dammen skal ikke påvirkes af luftcirkulationen.
Luftpumpen kan placeres et stykke fra dammen f.eks. i garage, udhus eller filtergrav. Man skal blot være opmærksom på, at der kan dannes kondens i luftslangerne, der kan fryse til is og derved blokere for luftgennemstrømningen. Det er bedst at placere luftslangen på en måde, så den ikke fryser fast i isen. F.eks. ved hjælp af en træliste eller et plasticrør, der monteres over vandoverfladen.
Isfri
En anden mulighed er en lille cirkulationspumpe monteret under en flyder, en såkaldt    IceFree 20. Her pumpes der en passende mængde vand op under flyderen i vandoverfladen og der holdes på den måde et område åbent for is. En ishætte vil være effektiv ned til ca. – 10 ⁰C og en IceFree 20 vil kunne virke ned til ca. – 20 ⁰C.
Begge disse løsninger øger sikkerheden betragteligt, de er billige i anskaffelse og bruger kun ganske lidt strøm.
En rigtig god mulighed for både at holde en våge åben i havedammen og samtidigt sørge for en biologisk filtrering i vinterperioden, hvor man jo ofte slukker for det egentlige filtersystem er OxyTex fra Oase.

Det  er et effektivt supplement til et eksisterende filtersystem i sommerperioden, men også en god og effektivt måde, at sørge for en biologisk omsætning i vinterperioden.

Vandet bliver ganske enkelt holdt renere, man sørger for at der ikke sker nogle uhensigtsmæssige forrådnelsesprocesser i den kolde tid, der bliver holdt en våge åben i isen, når det er et problem og så forbedrer man iltforholdene. Og så koster denne mulighed ikke ret meget i forhold til at skulle passe på sine fisk.
OxyTex består af en stor, rund iltsten og en masse kunstgræs med en kæmpe overflade, hvor der hurtigt sætter sig en masse gavnlige mikroorganismer. Når luft og vand ledes forbi ‘græsset’, bliver vandet både iltet og biologisk renset.
En af disse løsninger bør der være i alle havedamme, hvor der fisk om vinteren.

Rengøring og vandskift

En udskiftning af en del af vandet vil selvfølgelig altid være en fordel, herved bliver næringsstofferne fortyndet og fiskene får en gang frisk vand. Det vil være oplagt at gøre samtidig med en oprensning af dammen. Her er der 2 muligheder, enten at rense i bund eller en lettere rengøring. Vi anbefaler at man med nogle års mellemrum renser helt i bund, hvilket vil sige, at man flytter fiskene over i et midlertidigt bassin og herefter tømmer dammen for vand og rengør den.

(I damme med bunddræn vil dette evt. kunne undlades) I de mellemliggende år er det som oftest tilstrækkeligt at bruge et net og en damstøvsuger. Grene og andre større ting fjernes med et stort net, og det fine slam kan fjernes med en damstøvsuger.

Når man så påfylder nyt vand, er vandskiftet jo ordnet ved samme lejlighed. I mindre damme (op til ca. 3.000 liter), vil det være passende at skifte ca. 1/3 af vandet, lidt mindre kan gøre det ved større damme. I forbindelse med så store vandskift, kan man skåne fiskene (og alle de andre organismer i dammen) ved at tilsætte bassinstart.

herbst

Teknisk udstyr og overdækning

Havedammens tekniske udstyr vælger nogle at lade være i drift i vinterens løb. Her kan må så vælge at reducere hastigheden på filterpumpen og slukke for UVC-anlægget. Fordelen ved vinterdrift er, at filtersystemets mikroorganismer bliver holdt i live og så de er klar, når foråret kommer.

Man skal dog være opmærksom på, at mængden af gavnlige mikroorganismer bliver reduceret væsentlig i denne kolde del af året, hvor der ikke fodres. En omrøring af hele dammens volumen vil også kunne køle vandet mere ned end nødvendigt i en periode med isdække.
Hvis man vælger at slukke for udstyret, bør man som minimum dræne filterbeholdere og UVC-anlæg. Pumper og springvand kan man tage ind til rengøring og smøring af diverse o-ringe.

Man kan selvfølgelig også vælge at tage hele filteranlægget ind i garagen eller hvor der nu måtte være plads. Om foråret vil det altid være en fordel at tilføre og aktivere mikroorganismerne ved tilsætning af f.eks. Biostart.
Man kan vælge at afdække havedammen helt eller delvis for på den måde at holde på varmen.

Her kan der vælges flere typer af materialer. Sørg for at en del af dammen dækkes med bobleplast eller et andet gennemsigtigt materiale, således at fiskene får lys og en normal døgnrytme også selvom de er i en dvaletilstand.
Skulle der komme en periode med så meget is, at den er “selvbærende”, kan man fjerne lidt vand, således der dannes et isolerende luftlag mellem isen og vandoverfladen.

Huskeliste:

 • Hav efterårsfoder klar
 • Brug en skimmer og undgå for meget slam
 • Brug løvnet
 • Støvsug dammen, så den er rimeligt ren inden vinteren
 • Skift en passende del af vandet
 • Hav en ishætte eller anden mulighed for en åben våge klar.
 • Vinterfast teknik kan evt. blive i dammen, men tag som udgangspunkt teknisk udstyr ind. Sørg for rengøring og vedligehold, hvor det er påkrævet.
 • Besøg Super Koi for yderligere råd og vejledning.

EPDM folie svejse kursus

Nu har 3 af vores personaler været på folie-svejsekursus i Belgien hos Firestone.

Her lærte de hvordan man arbejder med svejsning af EPDM-folie.
Blandt emnerne var lapning og reparation af skader, sammensvejsning af foliestykker, teknikker i hjørner m.m.

 

IMG_5003 3

Her er det Michael Larsen og Nicklas Brochmann, der er ved at svejse to stykker EPDM folier sammen.

 

Oase ombytter UVC’ere

Oase har haft problemer med nogle af deres Bitron ECO UVC-modeller og ombytter derfor disse til nye enheder.

Det drejer sig om modellerne Bitron ECO 120W, 180W og 240W

56405_PF_BitronEco180_004_F_08

Har du købt en af de 3 modeller hos Super Koi, så kontakt os pr mail info@superkoi.dk eller ring og få en aftale om hvornår du kan komme forbi og få ombyttet din UVC-enhed.

 

 

Bitron ECO modellerne er nemme at genkende, da der er et digitalt display i enden af UVC enheden.

56405_PF_BitronEco180_003_F_07