Smådyr i havedammen

Smådyr i havedammen

En havedam er selvfølgelig et glimrende levested for en lang række af organismer, der ganske enkelt dukker op af sig selv. Og så kan man let komme til, at tænke på om det nu kan være et problem.

I de tilfælde hvor det drejer sig om dyr, der lever som parasitter, kan det i sagens natur, give større eller mindre problemer.
Men der dukker tit forskellige laver, krebsdyr og småbiller op og her må man prøve at finde ud af, hvad er det er for nogle arter, det drejer sig om.

Man ser ofte larver af dansemyg (Chironomidae) i havedamme. Det er en ganske harmløs gruppe af myg. Larverne bygger et lille slamrør og i naturen udgør de en vigtig fødekilde for mange fisk.

smådyr i havedammen

 

 

 

Her ses de røde larver af dansemyg,når de er skyllet ud af deres rør.

 

En anden meget almindelig type af insektlarver, der kan ses både i naturen og i havedamme, er kvægmyggelarver (Simuliidae). Dem finder man hvor der er strømmende vand og  derfor ses de ofte i filtersystemer og f.eks. overfladeskimmere. Kvægmyg har et ubehageligt bid og en del personer viser allergiske reaktioner på biddet. Det er også en velkendt sag, at der jævnligt er problemer hos kvæg, når disse insekter forekommer i store mængder.

Sim

 

 


Larverne af kvægmyg ses ofte fremme på et fast underlag i strømmende vand

 

Som udgangspunkt kan man tage det helt roligt, når man ser forskellige smådyr i havedammen. Langt de fleste insektlarver, småbiller, krebsdyr osv. udgør en vigtig fødekilde i naturen og i vores damme vil det bestemt være en godbid for fiskene.
Sørg for at få skyllet larver af kvægmyg ud til fiskene, så de kan blive ædt. Der er ingen grund til at blive bidt af de voksne hunner hos denne gruppe insekter.

En type insekter man ofte ser på besøg i vores damme er vandkalve. De kommer ganske enkelt flyvende om natten og lander i dammen. Man ser jævnligt at de også lander på drivhuse, da de opfatter refleksionerne fra glasset som en vandoverflade.
Selvom om både de voksne vandkalve og deres larver er rovdyr, er der ingen grund til bekymring og skulle der dukke larver op, så er de blot et fodertilskud for fiskene.

smådyr i havedammen

 

 

 

Her ses et par af stor vandkalv (Dytiscus marginalis)