Et par spændende nye planter i Super Kois sortiment

Vi har tilføjet et par plantearter, der er nye for os. De spænder vidt, forstået på den måde, at den ene – Kløverbregne – er en fin sirlig plante med mange anvendelsesmuligheder og den anden – Mammutblad – er noget i den anden grøft, da den kan blive kæmpestor.

KLØVERBREGNE

Kløverbregne (Marsilea quadrifolia) er en fin lille bregneart, der ligner kløver ganske meget, men systematisk tilhører en helt anden gruppe planter.
Bregner blomstrer ikke men formeres med sporer. På plantens rhizomer (de vandrette jordstængler) kan man se de små udvækster, der er sporehusene.

 

 

 

Kløverbregnens fine blade på vandoverfladen

 

Kløverbregnen findes naturligt mange steder i verden, men det skal være under lidt varmere himmelstrøg end vores. F.eks. er der naturlige bestande i Syd- og Østeuropa. I naturen findes den oftest på sumpede områder, hvor vandstanden ændrer sig i årets løb.

Dyrkningsmæssigt stiller denne plante ikke det store krav. Den kan trives både på fugtig bund og neddykket i vand i vores havedamme. Bladene tilpasser længden på stænglerne efter vanddybden og derfor kan man godt forsøge sig med, at placere den på helt ned til 1 meters dybde. Den trives under de fleste vandforhold. Den kan i øvrigt også anvendes som akvarieplante.
Hvis man vil have den som f.eks. terrasseplante, kan man bruge en passende beholder med lidt vand og her have glæde af de meget dekorative blade.
Hvis man ønsker at overvintre planten, skal man tage den inden for i årets koldeste måneder. Den vil som oftest ikke kunne klare en dansk vinter. Man kan jo også bare vælge at betragte den på samme måde, som man gør med de såkaldte sommerblomster, hvor man blot anskaffer sig nogle nye, når man kan finde det ønskede i handelen.

 

 

 

 

 

Kløverbregnens blade over vandet

 

 

MAMMUTBLAD

Mammutblad (Gunnera manicata) er meget spændende og dekorativ plante, der vel nærmest ligner en kæmpe rabarber. I Danmark kan bladene blive op til ca. 2 meter i diameter og selve planten kan blive flere meter høj.
Den kan trives både i fuld sol og i halvskygge og trives bedst i god kraftig jord.

 

 

 

Mammutblad med de kæmpestore blade

 

Man skal selvfølgelig gøre sig nogle overvejelser, når en så stor plante skal indgå i havens samlede billede. Der skal være god plads, den skal ikke overvokse andre planter for meget og så skal man tænke på, at mammutblad nærmest kan have en arkitektonisk værdi.
Planten er ikke en decideret sumpplante, men den virker utroligt dekorativ i forbindelse med havedammen. Man skal sørge for, at der er fugtigt men veldrænet på voksestedet og der må ikke stå vand om vinteren.  Måske er det muligt at inddrage et stykke af græsplænen bag havedammen eller noget lignende til voksested.
Mammutblad er en staude, der oprindeligt stammer fra det sydlige Sydamerika og den kræver lidt opmærksomhed for at klare sig igennem vinterperioden. Når planten visner ned om efteråret, sørger man for at dække den med f.eks. et lag blade og nogle vintermåtter. Det må ikke lukkes så tæt, at planten rådner. Om foråret, når væksten kommer i gang, skal man være opmærksom på, at sen nattefrost kan svide de begyndende blade. Så hav noget fibertex parat til afdækning, hvis der kommer en dårlig vejrudsigt.

 

 

 

Mammutblads karakteristiske blomsterstand