OxyTex CWS (Clear Water System)

 

OxyTex CWS er en nytænkende måde at kombinere beluftning og et effektivt supplement til den øvrige biologiske filtrering i havedammen. Det er også fremragende til vintersikring.

OxyTex består af en stor, rund iltsten og et plantelignende filtermateriale der ligner græs ganske fint. Dette meget holdbare filtermateriale har en kæmpestor overflade på flere m², hvori der meget hurtigt etableres en film af gavnlige mikroorganismer. Man sætter ganske enkelt en luftpumpe til systemet og så vil den opadstigende luftstrøm sørge for, at der ledes masser af vand forbi de nyttige bakterier på filteroverfladen af OxyTex-enheden.
OxyTex kan både benyttes som et supplement til det eksisterende filtersystem – her kan man få helt op til 25% mere filtereffekt – og som en særdeles effektiv vintersikring.
Om vinteren er mængden af slam og forurening selvfølgelig mindre end i højsæsonen, hvor der fodres en masse. Men der sker hele tiden en vis omsætning af kvælstof og fiskenes respiration giver også skadelige stoffer i vandet. Derfor er det meget vigtig, at der bliver holdt en isfri våge i perioder med frostvejr. Således de giftige gasser kan komme ud af vandet og man kan sikre et højt indhold af ilt.
Dette kan lade sig gøre på flere måder, men OxyTex er den førende, når man samtidigt gerne vil have en supplerende filtrering uden at det egentlige filtersystem skal være tilkoblet. Man skal spare mange penge til strøm i vinterens løb, når det kun er de nødvendige tekniske ting, der er i funktion.

Bemærk i øvrigt at ydeevnen i kombination med et eksisterende filter øger ydeevnen og derved også klartvandsgarantierne betragteligt.

Man kan selvfølgelig købe OxyTex både som en separat enhed og i kombination med en luftpumpe. Skal man alligevel til at anskaffe en luftpumpe er der lidt at spare ved køb af et sæt. Har man allerede en god pumpe, er det blot at købe den ønskede model af OxyTex.

Se mere her