Sommerfugle koi

Cyprinus carpio

Størrelser på lager: Japanske fra 8 - 65 cm

Sommerfuglekoi

Nogen gange bruges den engelske betegnelse Butterfly koi om denne variant med lange finner.