Byg din egen havedam

comments 2 kommentar(er) |

Denne artikel har fået:

 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

| bedøm artikelFør du starter

Der er flere ting man skal tænke på inden man begiver sig ud i at grave hele haven op for at anlægge Arresø ude foran stuevinduerne.

Her er et par gode ideer til en checkliste:

Se i en evt. byggeplan om der er gravet strømkabler eller vand/kloak ned, der hvor havedammen skal ligge.

 • Planlæg havedammens størrelse efter hvor mange penge man vil bruge, da filter og pumpe m.m. skal passe til vandmængden, hvis man ønsker rent vand.
 • Hvis man har planer om vandfald eller lign. så fortæl lige naboen om ideen inden I har bygget det hele. (Da det til tider larmer lidt mere end naboen syntes om).
 • Hvad er det for noget jord man har i haven - er det ler, muldjord eller sand? (Det er sværest at lave et bassin i sandholdig jord).
 • Brug en snor, reb eller vandslange til at markere hvor havedammen skal ligge.
 • Lav en skitse over havedammen, dens placering i forhold til huset og resten af haven. Tag tegningen med ned i forretningen og få nogle gode råd inden I begynder at grave.

Super Koi hjælper gerne til med at besvare spørgsmål, kom eventuelt forbi Super Koi med en skitse så vil vi prøve at hjælpe


Se galleriet her

Udgravning:

Ved lidt større projekter kan det godt betale sig at leje en minigraver til at lave "det grove arbejde". Især hvis det er lerjord. Tænker man over at anlægge en større havedam kan det godt betale sig at hyre en der ved noget om at anlægge havedamme, så man får noget erfaring med ind over fra starten. Der skal bl.a. tages hensyn til kanter, hylder sider m.m.
Husk at undersøge om der ligger telefonkabler, elkabler, vandledninger eller andre ting i jorden hvor der skal graves!


Se galleriet her

Når først hullet er gravet, skal siderne rettes til. Her er det en fordel at have så lodrette sider som muligt, da det synsmæssigt bliver meget pænere med lodrette sider, idet man ikke ser folien. Samtidig er der flere fordele med lodrette sider, så som mindre algevækst, mere ensartet vandtemperatur og mindre vedligeholdelse. Siderne afrettes med en skovl, her fjernes større sten og evt. trærødder. Synsmæssigt kan man med fordel "spartle" større huller ud med noget lerjord, så siden bliver så lige som muligt.

Bunddræn:

Ved anlæggelse af bunddræn skal der graves ud til rørene. Her bruges en skovl og evt. en drænspade. Man sparer en masse tid og kræfter, hvis gravemaskinen graver en rende næsten helt hen til selve bassinet, og man her selv graver hul igennem muren, der hvor røret skal ligge. Herved slipper man for at reetablere hele muren, som oftest skal støbes op for at holde. Hvis muligt, så brug aldrig mere end 45 graders vinkler, idet der kan samles "propper af skidt", hvis man bruger 90 graders bøjninger. Selve bunddrænet skal placeres på det dybeste sted i dammen, da skidtet med tiden vil ende her. Det er en fordel at lade bunden skråne hen imod bunddrænet. Ca. 10-15cm pr. meter.


Se galleriet her

Selve bunddrænet limes nu på 110mm røret og lægges ned i jorden. Smør godt med lim på selve 110mm røret og skub det ind i selve bunddrænet. Glat til sidst limen rundt med en finger - dyb fingeren i sæbevand inden, da limen ellers hæfter på fingeren.

Bunddrænet og kloakrøret lægges nu ned i bunden. Fyld jord, gerne grus eller sand over røret således at bunden af dammen nu dækker selve røret. Kom evt. en plastpose over selve bunddrænet for ikke at få grus m.m. ind i røret. (Grus og sand pakker bedst).

Udgravning af kanter og hylder:

Der skal nu graves ud til kanthylde(r). Det bedste resultat fås ved at grave en hylde på 10-20cm i dybden og helt op til 50cm i bredden, da det så er nemmere at få "brudt kanten" når der skal laves overgang imellem vand og land. Fordelen ved ikke at lave hylden så dyb er, at udvalget af sumpplanter er langt større, og hvis man ønsker at bruge sten i afgrænsning af dammen, skal man bruge langt mindre sten for at opnå den samme effekt.


Se galleriet her

Inden man fortsætter skal man lige sikre sig, at kanten "er i vatter" hele vejen rundt, således at vandet ikke løber over i den ene side, inden det kommer op til hylden i den anden side. Hvis haven skråner, kan man komme jordfyld på der, hvor kanten er for lav. Husk at stampe det jord, der lægges op som støtte.

Til sidst finpudses hylderne og bunden af dammen rives for at fjerne sten m.m.

Udgravning til åløb og vandfald:

Det er nu tid til at lave evt. åløb og vandfald. Den jord, der blev gravet op ved udgravning af dammen, kan med fordel bruges til at forhøje terrænet rundt omkring i haven - husk at stampe eller vande jorden, inden der laves åløb m.m., da den ellers vil sætte sig senere. Når man laver et vandfald, er det vigtigt, at man laver en fordybning "lille sø", der hvor vandet lander efter selve faldet. Dette gøres for at minimere vandsprøjten til siderne, samt for at opnå en roligere lyd.

Lav hellere vandfaldet lidt for bredt, da man efterfølgende skal bruge sten eller støbe siderne op, og derved reduceres pladsen betydeligt.


Se galleriet her

Selve vandfaldet er nemmest at lave og virker mest naturligt, hvis det springer frem af jorden som et kildevæld. Dette gøres ved at grave et dybere hul, hvor fødeslangen lægges ned i bunden og dækkes til med sten.(slange fra pumpe til vandfald). Herefter graves ud til selve åløbet. Husk at stampe jorden omkring vandfaldet og åløbet.

Fibertex og folie

Det er nu tid til at lægge fibertex og folie i bassinet. Fibertex'en klippes til i baner og lægges i bunden og op af siderne. Brug evt. et par større sten til at holde på filten, så den ikke falder ned i hullet, mens den rettes til. Det gør ikke noget, at fibertex'en kommer til at ligge dobbelt i samlinger m.m. For at få det pæneste resultat, så fjern så mange folder som muligt.

For at fibertex'en bliver liggende, når folien skal på, kan man gøre den våd med en vandslange, så den derved klæber (sig) til jorden.

 
Se galleriet her

De fleste folier kan lægges med begge sider opad, spørg dog forhandleren til råds, inden den lægges. Folien er temmelig tung og uhåndterlig, så ring lige efter et par venner og få dem til at hjælpe med at lægge den. Det nemmeste er at lægge folien på den ene side af bassinet og herefter folde den ud over hullet. Når den nu ligger nogenlunde, hvor den skal, så skal en mand ned i hullet og rette den til, så der ikke pludselig mangler en halv meter i den ene ende. Her er det også vigtigt, at man får glattet så mange folder ud som muligt, da resultatet til sidst bliver langt pænere. Husk også at rette folien til mens der påfyldes vand.

Til sidst, husk at fjerne de sten, der nu ligger inde under folien og holder på fibertexen.

Færdigmontering af bunddræn

Når folien er lagt, skal bunddrænene færdigmonteres. Hertil skal bruges en skarp kniv, lim, noget affedter og en stjerneskruetrækker.

Først placerer man spændeskiven oven på bunddrænet, herefter skærer man et mindre cirkulært hul i folien. Nu er man nede ved selve bunddrænet. (montering af bunddræn skære hul i folie) Fibertex'en stoppes ind under kraven på bunddrænet, og evt. jord og vand fjernes med en klud. Inden limning skal man affedte både folie og bunddræn for optimal effekt.


Se galleriet her

Når man har limet hele vejen rundt, lader man folien glide ned på bunddrænet. Hold øje med mindst et af skruehullerne! Tag nu spændeskiven og sæt en skrue i, pres skruen igennem folien således, at den rammer et af skruehullerne. Skru skruen næsten helt i og drej spændeskiven frem og tilbage, indtil den ligger præcist oven på bunddrænet. Nu kan resten af skruerne skrues i, da skruehullerne vil passe med hullerne i spændeskiven. Til sidst skæres den overskydende folie af med en skarp kniv, og toppen sættes på bunddrænet, som nu er klar til brug.

Afslutning af kanter og hylder:

Det er nu tid til, at hylder, kantafslutning, vandfald m.m. skal laves. Det lyder nemt, men det er ikke helt så let. For at det kommer til at se naturligt og pænt ud, må stenene ikke komme til at ligge som "perler på en snor", samtidig bør man placere et par store stykker rundt omkring i haven.

Det mest naturlige ville være, hvis man kunne kaste stenene højt op i luften, og de så kom til at ligge, der hvor de landede. Da dette ikke helt kan lade sig gøre, skal man lægge dem med variation, en sten den ene vej, en den anden vej, en der står lidt skråt og således. Her kommer den brede hylde, som vi lavede tidligere, til at være en stor hjælp. Når hylden er bred, kan man placere stenene ude ved vandkanten eller lidt længere inde mod land, således at man ikke placerer dem på en lang linie. Husk at placere lidt større sten inde på land forskellige steder, så virker det, som om man har en meget bred overgang imellem vand og land.

Når man lægger lidt større sten på hylderne er det en god ide at lægge et ekstra lag folie mellem stenene og bassinfolien.


Se galleriet her

Når de store sten er lagt på hylderne, skal man fylde hullerne op imellem dem. Her bruges gerne mindre granitstykker, granitrald og sumpplanter, trærøder m.m. Hvis man ikke vil have stenstøv ned i dammen, skal man lige skylle granitten først.

Man kan med fordel placere et bed helt op til kanten af dammen. Her kan man plante træer, der hænger ud over vandet, forsk planter der gror helt ud til vandkanten m.m.

Vandfald:

Der er mange måder at lave et vandfald på, men inden man laver et der er højere end huset, så tænk lige på "Det gode naboskab", om det ligger lige op ad soveværelsevinduet m.m. De fleste ønsker bare, at man har lyden af rislende vand samt en mindre vandplasken, således at man stadig kan føre en normal samtale siddende på terrassen en sommeraften.
Når man skal lave vandfaldet, er det godt at have en masse flade sten til selve opbygningen. Her er det vigtigt, at man ikke bruger for små sten til selve siderne, idet der vil sprøjte vand. Hvis vandet ikke bliver stoppet af stenene, vil der hele tiden ryge lidt vand ud af bassinet, hvilket jo ikke er meningen. Start med at bygge vandfaldet op nede fra, de bærende sten placeres, hvorefter man kan bygge oven på. For at få så meget af vandet som muligt til at løbe oven på stenene og ud over selve faldet, kan man bruge et stykke skiffer, som tilpasses i bredden af åløbet.


Se galleriet her

Tag et stykke ekstra folie og lim det på oversiden af skifferpladen. Det skal lægges omkring 50cm tilbage i selve åløbet. Den side af skifferpladen hvor vandet skal falde ud over kanten, kan man ødelægge strukturen på med en hammer, så det ser mere naturligt ud. Lim nu mindre sten på siderne - hvis man bruger lidt større sten, behøver de ikke at limes, små sten bliver skyllet med, hvis ikke de limes.

Til sidst kan man lime granitrald på selve skifferpladen for at give den et helt naturligt look.
For at gøre selve åløbet så naturtro som muligt, så placer sten i forskellige størrelser op ad siderne, gerne nogle der ligger ind "på land". Det er vigtigt, at man ikke har sparet på folien, og at den ligger et godt stykke op ad siderne. For at det hele ikke bliver en stor stenmasse, kan man plante nogle små træer og samtidig bruge trædebregner som bunddække.

Nøkkerose i dammen

Selv i dybe damme kan man plante nøkkeroser. Når man bruger bunddræn, er det vigtigt at man planter sine nøkkeroser på en sådan måde, at alt lerjorden ikke ender i bassinet. I dette tilfælde placeres den på ca. 150cm vand, og den er plantet i en stor murebalje. Da der skal være koi karper i dammen, er det vigtigt, at man kommer sten i toppen af kurven, da de ellers graver hele indholdet ud.


Se galleriet her

Overfladesug

Når man anlægger en ny dam er det klogt at anlægge et overfladesug. Et overfladesug fjerner alle de små partikler, der flyder rundt og slører overfladen. Et overfladesug kan tilkobles til bunddrænene eller monteres separat som vist på billederne. For at få den bedste effekt placeres det ude i den ene side af dammen og ca. i midten. Hvis det ofte blæser, er det optimalt at placere det i vindsiden.


Se galleriet her

Filtrering

Vi vil her ganske kort beskrive filtreringen i dammen, da der findes en separat side om dette emne (læs mere om filtrering og filtervalg her). Til denne dam er der brugt 2 bunddræn, som er forbundet direkte med hver deres cyklon/wortex. Princippet i en cyklon er, at vandet løber ind i cyklonen lidt over bunden og roterer rundt, mens vandet bevæger sig opad, indtil det løber ud af afløbet, som er placeret øverst oppe. Jo langsommere vandet roterer og jo længere vej, desto flere partikler falder til bunds i cyklonen. Cyklonen kan afslammes via et bundudløb, som her er koblet til en dykbrønd. De fleste partikler er nu bundfældet, og vandet fortsætter over i det egentlige filter, hvor det renses både mekanisk og biologisk. Til sidst pumpes vandet tilbage til dammen igennem et UVC filter, der gør, at vandet ikke bliver grønt.


Se galleriet her

God fornøjelse

Mvh Super Koi


Skrevet d. 02 april 2007 af Mogens.

Brugerne siger

Vi er altid interesseret i at hære vores kunders mening. Har du også læst denne vejledning er vi meget interesseret i din mening. På forhånd tak

Lis Guldbech

sagde d. 04.06.08

Forklaringen på hvordan jeg laver min have dam er god - men jeg mangler en forklaring på hvorfor der skal være et bundræn.
Jeg er nybegynder men har gravet ud og tror nok at jeg kommer forbi hurtigst muligt.
Mvh Lis Guldbech

Christina Christensen

sagde d. 24.08.07

God og letforstålig forklaringbedømmelse:*Betyder at feltets skal udfyldes